Acasă » ANUNŢURI » Anunț de participare

Anunț de participare

Primăria municipiului Bistrița, cu sediul în Bistrița, Piața Centrală, nr. 6, județul Bistrița-Năsăud, cod fiscal 4347569, telefon 0263 223923, fax 0263 231046, email primaria@primariabistrita.ro, invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii și cultele religioase recunoscute conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, să depună proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistrița în domeniile prevăzute în Programul anual.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor este reglementată de Legea nr. 350/2005. Condițiile de acordare a finanțării sunt prevăzute în ghidurile solicitanților, disponibile pe site-ul instituției, la adresa: https://www.primariabistrita.ro/primaria/integrare-europeana/finantari-nerambursabile/ sau la Registratura Primăriei municipiului Bistrița, situată în  Bistrița, Strada Gheorghe Șincai, nr. 2.

Durata derulării proiectelor se va încadra în intervalul de timp cuprins între 15 iunie și 15 noiembrie 2021.     

Documentația de solicitare a finanțării se va depune la Centrul de Relații Publice al Primăriei municipiului Bistrița, situat în Bistrița, str. Gheorghe Șincai, nr. 2.

Termenul limită de depunere a proiectelor, conform art. 20, alin. 2 din Legea nr. 350/2005, este 12 mai 2021, ora 16.00. Accelerarea procedurii de selecție se datorează necesității demarării proiectelor asociațiilor și fundațiilor.      

Selecția și evaluarea proiectelor se va realiza în perioada 13 – 19 mai 2021.

Informații suplimentare cu privire la procedura de selecție pot fi obținute la sediul Primăriei municipiului Bistrița, situat în Bistrița, Piața Centrală, nr. 6, Direcția Integrare Europeană, telefon 0263/223923, int. 183.