Proceduri Anul 2022

LICITAȚIE DESCHISĂ, pentru atribuirea contractului care are ca obiect: Execuție lucrări prevăzute în REV 1 la obiectivul de investiţii “Linia Verde de Transport Public Utilizând Mijloace de Transport cu motor electric sau hibrid sau normă de poluare redusă

28/11/2022

Procedura simplificată, pentru atribuirea contractului care are ca obiectStații de încărcare a acumulatorilor pentru autovehicule electrice și electrice hibrid plug-in, în municipiul Bistrița:

17/11/2022

Procedura simplificată, pentru atribuirea contractului care are ca obiect: Servicii de elaborare de studii în cadrul proiectului ”BiOReSC – Bistrița, Oraș Rezilient în fața Schimbărilor Climatice”- 5 loturi

02/08/2022

Procedura simplificată, pentru atribuirea contractului care are ca obiect: Execuție lucrări de alimentare cu energie electrică a stației de încarcare a autobuzelor din localitatea Unirea, stație de încărcare aferentă obiectivului de investiţii “Linia Verde de Transport Public Utilizând Mijloace de Transport cu motor electric sau hibrid sau normă de poluare redusă”

25/07/2022

Primăria Municipiului Bistriţa, organizeazã în data de 11.08.2022, ora 10,00 la sediul din Piaţa Centralã nr.6, licitaţie publicã deschisă pentru închirierea terenului în suprafaţă de 12 mp, identificat prin CF nr.79434, proprietate publică a municipiului Bistrița situat în Bistriţa str.Independentei, în vederea amplasării unei construcţii provizorii pentru comercializare flori

22/07/2022

Teren în suprafață de 1200 mp, identificat prin CF nr.59501, proprietate publică a municipiului Bistrița, situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.4 din municipiul Bistrița, strada Florilor nr.3-5, în vederea amenajării unui teren de sport cu gazon artificial și iluminat nocturn.

22/07/2022

Procedura simplificată, pentru atribuirea contractului care are ca obiect: Elaborare documentația tehnico-economică faza SF completat cu elemente specifice din DALI-documentație de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investiții ”Modernizare Piața Agroalimentară Decebal”, municipiul Bistrita

15/07/2022

Procedura simplificată, pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect: Actualizare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), pentru 9 blocuri de locuințe, în vederea îmbunătățirii eficientei energetice a acestora.

04/07/2022

Procedura simplificată, pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect: Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), pentru 26 blocuri de locuințe, în vederea îmbunătățirii eficientei energetice a acestora

04/07/2022

licitație deschisă, pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect: «Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții ”Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița”».

06/06/2022

Reluare procedură «Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții ”Pasaj rutier subteran strada Gării – strada Tărpiului, din Municipiul Bistrița”»

23/05/2022

Procedura simplificată, pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect: «Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții ”Pasaj rutier subteran strada Gării – strada Tărpiului, din Municipiul Bistrița”»

21/04/2022

Licitatie deschisa, pentru atribuirea contractului care are ca obiect: ” Furnizare de gaze naturale și energie electrică - clienți noncasnici - pentru unitățile administrate de Primăria municipiului Bistrița aparat propriu si unitati administrate de Directia Servicii Publice Bistrita.”

15/04/2022

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA, organizează în data de 28.04.2022 ora 13, la sediul din Piaţa Centrală nr.6, licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea unor spaţii

12/04/2022

Procedura simplificată, pentru atribuirea contractului care are ca obiect: ”Furnizare miniexcavator”

28/03/2022

Procedura simplificată, pentru atribuirea contractului care are ca obiect: ”Furnizare trenulet electric copii pentru agrement”

28/03/2022

Servicii de curăţenie în spaţii ce aparţin Primăriei Municipiului Bistriţa, pentru perioada 2022-2023”

24/03/2022

Anunț procedură simplificată, on-line pentru atribuirea contractului care are ca obiect: Servicii de comunicare şi publicitate prin mijloace mass-media

14/03/2022

Execuția lucrărilor la obiectivul de investiții: Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit nr.3 - Aleea Plăieșului, nr.41, municipiul Bistrița

04/03/2022

Anunț licitație publică a unui teren în suprafață de 24 mp identificat în CF Bistriţa nr. 70975, nr. cadastral 70975, proprietatea publică a municipiului Bistriţa, situat în incinta Școlii Gimnaziale Lucian Blaga Bistrița din municipiul Bistriţa, strada Garoafei nr.8

21/02/2022

Achiziție publică de servicii având ca obiect: «Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții ”Coridor verde de mobilitate urbană în Centrul istoric al Municipiului Bistrița».

15/02/2022

Achiziție publică de servicii având ca obiect: «Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții ”Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița”».

10/02/2022

Procedura simplificată, pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect: ”Elaborare Studiu de Fezabilitate la obiectivul de investiții: „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemului de management integrat al deșeurilor municipale la nivelul Municipiului BISTRIȚA

03/02/2022

Documentație atribuire teren privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 24 mp identificat în CF Bistriţa nr. 70975, nr. cadastral 70975, proprietatea publică a municipiului Bistriţa

19/01/2022