Acasă » ANUNŢURI » Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița, etapa IV

Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița, etapa IV

Obiectivul de investiții “Amenajare de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița, etapa IV” cuprinde un număr de 19 străzi propuse spre amenajare, pentru care s-a elaborat SF și s-au aprobat indicatorii tehnico-economici prin HCL pentru fiecare stradă în parte.

Traseul str. Tabără din cadrul obiectivului de investiţii are o lungime totală de 779 ml,  de la intersecția cu drumul județean DJ154.

Strada Tabără face parte din trama stradală a municipiului Bistrița și este prevăzută a se amenaja cu o lățime a părții carosabile cuprinsă între 4 și 5,5 m și trotuar. Pe strada menționată se va realiza o canalizare pluvială și o rețea de iluminat public. 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico–economici pentru obiectivul de investiții:

INDICATORII ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției (cu TVA) – 4.101.844,17 lei

INDICATORII TEHNICI:

Lungime străzii amenajate: 779 m;

Rețea de canalizare pluvială: 1089 m;

Rețea de iluminat public: 779 m;

Durata  de execuție:

Proiectare – 2  luni

Execuție – 6 luni

Procedura de atribuire a contractului de proiectare cu execuție a fost încheiată. Proiectul tehnic este în fază de finalizare, urmând să se mai obțină actul de reglementare de la SGA Bistrița și actul de reglementare de la Agenția pentru Protecția Mediului. În luna iunie se vor demara lucrările de execuție.