Anunțuri și informații

Anunț atribuire contracte 2021

Instrucțiuni pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse sau servicii care fac obiectul proiectelor finanţate în baza Legii 350/2005 din bugetul local al Municipiului Bistriţa

Comunicat rezultate selecție proiecte 2021

Anunț de participare 2021, Legea 350

Program anual 2021, Legea 350

Anunț de atribuire contracte 2020 - Bistrita.pdf

Anunt de participare la sesiunea de selectie a proiectelor 2020.pdf

Comunicat rezultate selectie proiecte 2020.pdf

Instructiuni pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse,servicii,lucrari-proiecte cofinantate de la bugetul local 2020.pdf

Program anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020.pdf

Raport anual cu privire la contractele de finantare nerambursabila 2020.pdf