Acasă » ANUNŢURI » 22 martie 2024 – Ziua Mondială a Apei

22 martie 2024 – Ziua Mondială a Apei

Ziua Mondială a Apei este un eveniment organizat anual de către Organizația Națiunilor Unite și se concentrează pe accentuarea importanței apei potabile, accesul la aceasta fiind un drept al omului

Ziua Mondială a Apei reprezintă o bună oportunitate pentru societatea noastră să aducă în discuție o serie de aspecte legate de importanța apei pentru viață, de protejarea mediului înconjurător şi a surselor de apă, de faptul că, sănătatea publică și prosperitatea, sistemele alimentare și energetice, productivitatea economică și integritatea mediului se bazează pe un ciclu al apei care funcționează bine și este gestionat echitabil.

În fiecare an este aleasă o temă pentru Ziua Mondială a Apei, în 2024 tema este „Apă pentru pace”  motivat de faptul că apa poate fi un subiect de discuţii atunci când interesele diferiților utilizatori, state și organizaţii, sunt percepute ca ireconciliabile sau când cantitatea și/sau calitatea apei este redusă, ceea ce poate afecta sănătatea umană și a ecosistemului.

Municipiul Bistrița are o preocupare constantă în asigurarea accesului sigur al populației la apă potabilă, iar igienizarea în condiţii de siguranță a crescut. Prin proiectele pe care le are în derulare, autoritatea locală își propune creșterea numărului gospodăriilor care se vor conecta la rețeaua de alimentare cu apă potabilă și la rețeaua de canalizare.

Având în vedere că  Strategia de dezvoltare locală a municipiului Bistrița 2030 include în secțiunea D5.3.3: ”Identificarea, monitorizarea și valorificarea surselor de apă de pe domeniul public (fântâni publice)”, s-au inițiat demersuri pentru identificarea de fântâni şi izvoare publice din municipiul Bistrița în vederea realizării unei baze de date digitală a primăriei ca instrument de informare, conștientizare și avertizare în timp real a cetățenilor cu privire la calitatea surselor de apă identificate.

 

Pentru o evidență cât mai completă a surselor de apă, invităm cetățenii municipiului Bistrița să transmită la adresa bistritaverde@gmail.com informații cu privire la locațiile izvoarelor a căror apă este utilizată pentru consum, în vederea întocmirii planului de monitorizare a calităţii apei potabile, respectiv monitorizarea fântânilor şi izvoarele publice din municipiul Bistrița.

Apa este o sursă esenţială pentru sănătate, pace şi prosperitate. Pentru asigurarea calității surselor de apă, cooperarea în acest domeniu – între instituții dar și cu cetățenii – poate deschide calea pentru dezvoltarea durabilă a orașului nostru.