Registru Hotarari de interes public pe anul 2014
An: Nr.: Secventa  
PreviousInapoi  NextInainte
Nr. hot.Titlul hotararii
Deschide
5PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA PE ANUL 2014
Deschide
7PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL REGIEI PUBLICE LOCALE „OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA” R.A. PE ANUL 2014
Deschide
52PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI DE STIMULARE ŞI MOTIVARE A CETĂŢENILOR DIN MUNICIPIUL BISTRIŢA PENTRU PARTICIPAREA LA ACŢIUNILE DE ÎNFRUMUSEŢARE ,ÎN CADRUL CONCURSULUI „BISTRIŢA VERDE”
Deschide
61PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ELIBERAREA ŞI FOLOSIREA AUTORIZAŢIILOR DE LIBERĂ TRECERE PENTRU CIRCULAŢIA PE STRĂZILE DIN MUNICIPIUL BISTRIŢA
Deschide
68PRIVIND REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII DE MĂTURAT,SPĂLAT,STROPIREA SI ÎNTREŢINEREA CĂILOR PUBLICE,A ACTIVITĂŢII DE COLECTARE A CADAVRELOR ANIMALELOR DE PE DOMENIUL PUBLIC ŞI PREDAREA ACESTORA UNITĂŢILOR DE ECARISAJ PRECUM ŞI A ACTIVITĂŢII DE COLECTARE,TRANSPORT ŞI NEUTRALIZARE A DEŞEURILOR ANIMALIERE PROVENITE ,DIN GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI
Deschide
98PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA,PE ANUL 2014
Deschide
99PENTRU STABILIREA CUANTUMULUI PENALITĂŢILOR AFERENTE CHIRIILOR/REDEVENŢELOR CUPRINSE ÎN CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE/CONCESIUNE ÎNCHEIATE DE CĂTRE MUNICIPIUL BISTRIŢA CU PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE
Deschide
110PRIVIND APROBAREA REGULAMENTELOR PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE ,PE RAZA MUNICIPIULUI BISTRIŢA
Deschide
111PRIVIND APROBAREA VIZIUNII ENERGETICE 2050 ŞI A ROAD-MAP-ULUI ENERGETIC PENTRU MUNICIPIUL BISTRIŢA,ELABORATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ,INTERREG IV C - IMAGINE
Deschide
126PRIVIND STABILIREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREŢINERE PENTRU ANUL 2015,DATORAT DE PERSOANELE VÂRSTNICE ÎNGRIJITE ÎN CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BISTRIŢA ŞI A CONTRIBUŢIEI LUNARE DE ÎNTREŢINERE A ACESTORA
Deschide
134PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA,PE ANUL 2014
Deschide
144PRIVIND ÎNCADRAREA PE ZONE DE FISCALITATE A TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA
Deschide
145PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE DATORATE DE PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE DIN MUNICIPIUL BISTRIŢA ÎN ANUL 2015
Deschide
146PRIVIND STABILIREA TAXELOR SPECIALE,DATORATE DE PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE DIN MUNICIPIUL BISTRIŢA ÎN ANUL 2015