Registru Hotarari pe anul 2014
An: Nr.: Secventa  
PreviousInapoi  NextInainte
Nr. hot.Titlul hotararii
Deschide
1PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI SI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL AFERENT ANULUI 2014 PENTRU PERSOANELE APTE DE MUNCA BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL CONFORM LEGII NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT,CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
Deschide
2PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BISTRIŢA ŞI PAROHIA EVANGHELICĂ C.A. UNIREA,PENTRU IMOBILUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 444 MP ŞI TERENUL AFERENT ÎN SUPRAFAŢĂ DE 360 MP,SITUAT ÎN LOCALITATEA COMPONENTĂ UNIREA NR.267,CU DESTINAŢIA DE SCOALĂ GENERALĂ.
Deschide
3PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIATE CU UNELE ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII DIN MUNICIPIUL BISTRIŢA
Deschide
4PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII UNEI DELEGAŢII A MUNICIPIULUI BISTRIŢA LA ÎNTÂLNIREA DIN ORAŞUL WELS,AUSTRIA,ÎN VEDEREA SEMNĂRII MEMORANDUMULUI DE COLABORARE ÎNTRE CELE DOUĂ ORAŞE,ÎN PERIOADA 27.02.2014 - 03.03.2014
Deschide
5PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA PE ANUL 2014
Deschide
6PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL,S.C. BUSINESS PARK BISTRIŢA SUD S.R.L. PENTRU ANUL 2014
Deschide
7PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL REGIEI PUBLICE LOCALE „OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA” R.A. PE ANUL 2014
Deschide
8PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA
Deschide
9PENTRU APROBAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI PRIVIND REGIMUL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES LOCAL ÎN ANUL 2014
Deschide
10PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI DE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL BISTRIŢA ŞI ,LOCALITĂŢILE COMPONENTE
Deschide
11PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR DIN MUNICIPIUL BISTRIŢA
Deschide
12PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD A UNOR TERENURI APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNOR PLATFORME ECHIPATE CU CONTAINERE SEMI-ÎNGROPATE ,PENTRU COLECTAREA DEŞEURILOR
Deschide
13PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ A UNUI SPAŢIU ÎN SUPRAFAŢĂ DE 72,06 MP,SITUAT ÎN MUNICIPIUL BISTRIŢA,PIAŢA CENTRALĂ NR.1,ÎN FAVOAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN AL PERSOANELOR VÂRSTNICE BISTRIŢA-NĂSĂUD
Deschide
14PENTRU COMPLETAREA ANEXEI NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.171/02.12.2002 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI CU PRIVIRE LA VÂNZAREA SPAŢIILOR COMERCIALE PROPRIETATE PRIVATĂ A STATULUI ŞI A CELOR DE PRESTĂRI SERVICII,AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA PRECUM ŞI CU PRIVIRE LA RESPECTAREA DESTINAŢIEI LEGALE A SPAŢIILOR ÎNCHIRIATE ASOCIAŢIILOR,FUNDAŢIILOR ŞI PARTIDELOR POLITICE
Deschide
15PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ CU TITLU GRATUIT A SPAŢIULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BISTRIŢA,STR.DORNEI,NR.12,IN SUPRAFAŢĂ DE 41,96 MP ÎN FAVOAREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BISTRIŢA CU DESTINAŢIA DE ‚,CABINET STOMATOLOGIC’’
Deschide
16PRIVIND STABILIREA DESTINAŢIEI DE „CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE” SPAŢIULUI PROPRIETATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BISTRIŢA,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 269 MP,SITUAT ÎN FOSTUL PUNCT TERMIC NR.17 DIN STR. OCTAVIAN GOGA
Deschide
17PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA NR. 4/16.01.2014 PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII UNEI DELEGAŢII A MUNICIPIULUI BISTRIŢA LA ÎNTÂLNIREA DIN ORAŞUL WELS,AUSTRIA,ÎN VEDEREA SEMNĂRII MEMORANDUMULUI DE COLABORARE ÎNTRE CELE DOUĂ ORAŞE,ÎN PERIOADA 27.02-03.03.2014
Deschide
18PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DONAŢIEI DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA MONUMENTULUI DE FOR PUBLIC „EXODUL SAŞILOR”,OPERA ARTISTULUI PLASTIC MIRCEA MOCANU
Deschide
19PRIVIND PRELUAREA ÎN ADMINISTRARE DE CĂTRE MUNICIPIUL BISTRIŢA A UNOR BUNURI IMOBILE ŞI MOBILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA BISERICII EVANGHELICE C.A. BISTRIŢA
Deschide
20PENTRU APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE,A PROIECTULUI „RESTAURAREA BISERICII EVANGHELICE C.A. BISTRIŢA ÎN VEDEREA INTRODUCERII SALE ÎN CIRCUITUL TURISTIC INTERNAŢIONAL„ ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,ÎN VEDEREA SOLICITĂRII FINANŢĂRII PRIN MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) 2009-2014
Deschide
21PENTRU APROBAREA PROIECTELOR CARE VOR BENEFICIA DE COFINANŢARE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA ÎN CONFORMITATE CU HOTĂRÂREA NR.9/20.02.2014 ,A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA
Deschide
22PRIVIND APROBAREA PLANURILOR DE OCUPARE ALE FUNCŢIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BISTRIŢA ŞI AL SERVICIILOR ŞI INSTITUŢIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2014
Deschide
23PRIVIND APROBAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTIŢII „AMENAJARE STRĂZI ÎN ZONELE NOI DE LOCUINŢE DIN MUNICIPIUL BISTRIŢA - ETAPA 3”,STRADA TUDOR JARDA ŞI ,„AMENAJARE STRĂZI ÎN ZONELE NOI DE LOCUINŢE DIN MUNICIPIUL BISTRIŢA - ETAPA 3”,STRADA SIMFONIEI
Deschide
24PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR.79/27.06.2013 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI DE VALORIFICARE A SPAŢIILOR PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BISTRIŢA,SITUATE ÎN PUNCTELE TERMICE DIN MUNICIPIU
Deschide
25PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITATE PENTRU ANUL 2014,CUPRINZÂND CHIRIAŞII EVACUAŢI SAU CARE URMEAZĂ SĂ FIE EVACUAŢI DIN LOCUINŢELE RETROCEDATE ÎN NATURĂ FOŞTILOR PROPRIETARI,ÎN BAZA LEGILOR PROPRIETĂŢII,ÎNDREPTĂŢIŢI SĂ BENEFICIEZE DE LOCUINŢĂ SOCIALĂ
Deschide
26PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITATE PENTRU ANUL 2014 CUPRINZÂND PERSOANELE ÎNDREPTĂŢITE SĂ BENEFICIEZE DE O LOCUINŢĂ SOCIALĂ
Deschide
27PRIVIND APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ALE ,SOCIETĂŢII „BUSINESS PARK BISTRIŢA SUD” S.R.L. PENTRU ANUL 2013
Deschide
28PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂŢII BUSINESS PARK BISTRIŢA SUD S.R.L. ŞI MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HOTĂRÂRII NR.109/20.09.2012 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA PRIVIND ÎNFIINŢAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ,S.C. BUSINESS PARK BISTRIŢA SUD S.R.L. – SOCIETATE ADMINISTRATOR ,PENTRU PARCUL INDUSTRIAL BISTRIŢA SUD
Deschide
29PRIVIND CREŞTEREA TRANSPARENTEI DECIZIONALE ÎN ELABORAREA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA
Deschide
30PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.101/373/E/19.06.2013 ÎNCHEIAT CU S.C. SHAMROCK S.R.L. PENTRU ÎNCHIRIEREA SUPRAFEŢEI DE 2.400 MP TEREN,PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BISTRIŢA,SITUAT ÎN MUNICIPIUL BISTRIŢA STR.FLORILOR NR.3-5 ÎN INCINTA ŞCOLII GIMNAZIALE NR.4 ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNOR TERENURI DE SPORT