Acasă » Achiziții publice » Solicitare ofertă de preț pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice”

Solicitare ofertă de preț pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice”

Primăria municipiului Bistrița solicită oferte de preț în vederea atribuirii contractului de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor la obiectivul de investiții: „Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – str.Alexandru Odobescu nr.17-Palatul copiilor”, municipiul Bistrița. Oferte pot fi depuse până la data de 30.08.2022, ora 12.00 la sediul instituției din str. Gh. Șincai, nr. 2.
În cazul în care sunteţi interesat să prezentaţi oferta de preţ pentru achizitia mai sus mentionată, apteptăm răspunsul Dumneavoastra, până în data de 26.07.2022. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu specificaţiile din documentaţia de atribuire anexată.
Pentru mai multe detalii puteți afla aici:
https://www.primariabistrita.ro/primaria/achizitii-publice/achiziii-directe/achizitii-directe-primaria-municipiului-bistrita/elaborarea-documentatiei-de-avizare-a-lucrarilor-de-interventii-la-obiectivul-de-investitii-imbunatatirea-eficientei-energetice-a-cladirilor-publice-str-alexandru-odobescu-nr-17-palatul-cop/