Acasă » ANUNŢURI » Ședință extraordinară convocată de îndată a Consiliului local Bistrița

Ședință extraordinară convocată de îndată a Consiliului local Bistrița

Consiliul local al municipiului Bistrița se convoaca în ședință extraordinară convocată de îndată în data de 17.03.2023, ora 12,00, online, prin intermediul platformei informatice Zoom, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre nr.51/16.03.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.83/24.05.2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str.Gării – Bulevardul Decebal – str.Andrei Mureșanu – str.Năsăudului” municipiul Bistrița
2. Proiect de hotărâre nr.52/16.03.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”, precum și a Hotărârii nr.286/20.12.2022 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
3. Proiect de hotărâre nr.53/16.03.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Cetatea Medievală Bistrița”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență