Acasă » ANUNŢURI » Rezultate etapa I a concursului de proiecte de management

Rezultate etapa I a concursului de proiecte de management

 

În baza prevederilor articolului 8, litera q) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, în vederea ocupării postului de Manager la Centrul Cultural Municipal “George Coşbuc” Bistriţa

Secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul obținut în prima etapă – analiza  proiectelor de management:

Rezultat prima etapă:          

Nr. Crt.

Cod Identificare

Nota etapa I

Observații

1.

Nr. Dosar 22360

7,68

Admis

2.

Nr. Dosar 22559

8,28

Admis

În conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare:

„Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7“.

Etapa a doua a concursului – susținere a proiectelor de management în cadrul interviului va avea loc în data de 05 aprilie 2021, începând cu ora 10.00, în Sala mare de ședințe a Primăriei municipiului Bistrița, Piața Centrală, nr. 6.

Persoanele care doresc să asiste la etapa interviului, vor depune o solicitare scrisă, în acest sens, până la data de 02 aprilie 2021, ora 10,00, la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare. Potrivit prevederilor art.9 alin. (9)  din Anexa nr.1 –  Regulament-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015, persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului.

Accesul în sală se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la regulile de protecție și sănătate pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS – CoV 2.