Regulament privind stimularea de către Consiliul Local al municipiului Bistriţa a   elevilor proveniţi din familii aflate în dificultate, beneficiari ai unei burse sociale din                            municipiul Bistriţa, în vederea practicării sportului

Pentru detalii puteți accesa link-ul următor: 

https://www.primariabistrita.ro/wp-content/uploads/2022/08/Regulament-acordare-abonamente-baze-sportive-elevi-beneficiari-de-burse-sociale.pdf