Acasă » ANUNŢURI » Programul finanţărilor nerambursabile

Programul finanţărilor nerambursabile

 

Primăria municipiului Bistrița, cu sediul în Bistrița, Piața Centrală, nr. 6, județul Bistrița-Năsăud, cod fiscal 4347569, telefon 0263/224706, fax 0263/231046, email primaria@primariabistrita.ro, face cunoscut Programul anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit din domeniile: tineret, sport, educaţie, protecţia mediului, interdisciplinar, social şi cultură pentru anul 2021, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, în valoare totală de 340.000 lei.

Sumele, defalcate pe domenii de activitate, propuse pentru finanţare sunt următoarele:

  1. Tineret: 30.000 lei;
  2. Sport – sporturi individuale şi sportul pentru toţi: 100.000 lei;
  3. Educaţie: 30.000 lei;
  4. Protecţia mediului: 30.000 lei;
  5. Interdisciplinar: 50.000 lei;
  6. Social: 40.000 lei;
  7. Cultură: 60.000 lei.