Procedura simplificată, pentru atribuirea  contractului care are ca obiect: Execuție lucrări  de alimentare cu energie electrică a stației de încarcare a autobuzelor din localitatea Unirea, stație de    încărcare aferentă obiectivului de investiţii “Linia Verde de Transport Public Utilizând Mijloace de                        Transport cu motor electric sau hibrid sau normă de poluare redusă”

             Municipiul Bistriţa, în calitate de autoritate contractantă, organizează în data de 17.08.2022 ora 15.00, procedura simplificată, pentru atribuirea  contractului care are ca obiect: Execuție lucrări  de alimentare cu energie electrică a stației de încarcare a autobuzelor din localitatea Unirea, stație de încărcare aferentă obiectivului de investiţii “Linia Verde de Transport Public Utilizând Mijloace de Transport cu motor electric sau hibrid sau normă de poluare redusă”

             Documentaţia de atribuire a fost publicată în SEAP pe site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/pub, ataşată anunţului de participare simplificat nr. SCN1111411/25.07.2022 şi cuprinde toate informaţiile necesare pentru întocmirea ofertei.

            Data limită pentru depunerea ofertelor este 17 august 2022, ora 15:00, pe SEAP.                                                                                                                            Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bistriţa, str.Gheorghe Şincai nr.2, d-na Grecu Elena, telefon 0263-224917, fax 0263 237323, mail: achizitii.publice@primariabistrita.ro.

                                                                                                  ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE,

                                                                                                              TIMOCE CRISTIAN