Parte desenată

A01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA.pdf

19/03/2021

A02 SITUATIE EXISTENTA.pdf

19/03/2021

A03 PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR.pdf

19/03/2021

A04 REGLEMENTARI URBANISTICE.pdf

19/03/2021

A05 MOBILARE URBANISTICA.pdf

19/03/2021

A06 REGLEMENTARI EDILITARE.pdf

19/03/2021