Direcția Servicii Publice

Anunț concurs

30.06.2022

Anunț termen depunere dosar concurs 02.08.2022 consilier superior

13.07.2022

Rezultat selecție dosare concurs 02.08.2022 consilier superior

22.07.2022

Rezultat proba scrisă concurs 02.08.2022 consilier superior

02.08.2022

Rezultat interviu concurs 02.08.2022 consilier superior la Serviciul concesionare si valorificare terenuri si implementare strategii servicii publice1

05.08.2022

Rezultat final concurs 02.08.2022 consilier superior

08.08.2022