Primăria municipiului Bistriţa aduce la cunoştinţa publicului intenţia de a achiziţiona servicii     privind activităţile sportive, pentru stimularea elevilor din municipiu proveniţi din familii aflate în          dificultate,  în scopul practicării sportului, în conformitate cu HCL 120/19.08.2021 pentru               aprobarea Regulamentului privind stimularea de către Consiliul Local al municipiului Bistriţa a        elevilor proveniţi din familii aflate în dificultate, beneficiari ai unei burse sociale din municipiul                                                       Bistriţa, în vederea practicării sportului.

 

              Primăria municipiului Bistriţa aduce la cunoştinţa publicului intenţia de a achiziţiona servicii privind activităţile sportive, pentru stimularea elevilor din municipiu proveniţi din familii aflate în dificultate,  în scopul practicării sportului, în conformitate cu HCL 120/19.08.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stimularea de către Consiliul Local al municipiului Bistriţa a elevilor proveniţi din familii aflate în dificultate, beneficiari ai unei burse sociale din municipiul Bistriţa, în vederea practicării sportului.                                                                                                                                                                                              Prestatorii de servicii de sport şi educaţie fizică eligibili sunt asociaţii sportive/cluburi sportive care prestează servicii pentru una din disciplinele: fotbal, tenis de câmp, înot, dansuri, box, lupte, judo, karate etc. şi/sau persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale – antrenori/instructori/foşti sau actuali sportivi – şi care au în palmares medalii la campionatele: Europene, Mondiale, Olimpice, membri/sau nu ai unei asociaţii sportive. Fiecare prestator de servicii de sport şi educaţie fizică ce va intra în program va trebui să pună la dispoziţia beneficiarilor baza materială necesară pentru buna desfăşurare a activităţii.                                                                                                                                                                                                                    De asemenea, pentru derularea în condiţii optime a programului furnizorii de servicii de sport şi educaţie fizică trebuie să deţină, în termen de valabilitate, toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare desfăşurării activităţilor sportive, cu respectarea condiţiilor specifice fiecărei discipline sportive, potrivit art. 9, alin. (2), lit. a-k din Regulamentul privind stimularea de către Consiliul Local al municipiului Bistriţa a elevilor proveniţi din familii aflate în dificultate, beneficiari ai unei burse sociale din municipiul Bistriţa, în vederea practicării sportului care poate fi consultat pe site-ul https://www.primariabistrita.ro.                                                                                                                                                                                                                            Valoarea unui abonament  este de maxim 80 de lei/lună/abonament şi asigură accesul elevilor la facilităţile oferite de prestatorii de sport şi educaţie fizică pentru un număr de minimum 4 ore pe lună (o oră pe săptămână).                                                                                                                                                          Cei interesaţi pot consulta Regulamentul privind asigurarea unor modalităţi de stimulare a performanţei şcolare a elevilor din municipiul Bistriţa, pe site-ul www.primariabistrita.ro şi pot depune oferte până la data de 31 august 2023, la Centrul de Relaţii cu Publicul din str. Gheorghe Şincai nr. 2.

                                                                                                Primarul municipiului Bistriţa

                                                                                                                  Ioan Turc