Primăria municipiului Bistriţa aduce la cunoştinţa publicului intenţia de a achiziţiona servicii privind activităţile sportive, în scopul stimulării performanţei şcolare a elevilor de clasele I-XII din       municipiul Bistriţa, în conformitate cu HCL 131/25.07.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind stimularea şi recompensarea de către Consiliul Local al municipiului Bistriţa a performanţei                                                  şcolare a elevilor din municipiul Bistriţa.

 

             Primăria municipiului Bistriţa aduce la cunoştinţa publicului intenţia de a achiziţiona servicii privind activităţile sportive, în scopul stimulării performanţei şcolare a elevilor de clasele I-XII din municipiul Bistriţa, în conformitate cu HCL 131/25.07.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind stimularea şi recompensarea de către Consiliul Local al municipiului Bistriţa a performanţei şcolare a elevilor din municipiul Bistriţa.                                                          Prestatorii de servicii de sport şi educaţie fizică eligibili sunt cei care prestează servicii sportive pentru una din disciplinele: fotbal, tenis de câmp, înot, dansuri, etc., cu excepţia sporturilor extreme de tip: parapanta, paraşutism, bungeejumping, etc.                                                                                                                  Fiecare prestator de servicii de sport şi educaţie fizică ce va intra în program va trebui să pună la dispoziţia beneficiarilor baza materială necesară pentru buna desfăşurare a activităţii.                                                                                                                                                                                                                  De asemenea, pentru derularea în condiţii optime a programului furnizorii de servicii de sport şi educaţie fizică trebuie să deţină, în termen de valabilitate, toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare desfăşurării activităţilor sportive, cu respectarea condiţiilor specifice fiecărei discipline sportive, potrivit art. 9, alin. (2), lit. a-i din Regulamentul privind stimularea şi recompensarea de către Consiliul Local al municipiului Bistriţa a performanţei şcolare a elevilor din municipiul Bistriţa                                                                                                                                                                                                                            Valoarea unui abonament este de maxim 80 de lei/lună/abonament şi asigură accesul elevilor la facilităţile oferite de prestatorii de sport şi educaţie fizică pentru un număr de minimum 4 ore pe lună (o oră pe săptămână).                                                                                                                                                        Cei interesaţi pot consulta Regulamentul privind asigurarea unor modalităţi de stimulare a performanţei şcolare a elevilor din municipiul Bistriţa,  pe site-ul www.primariabistrita.ro şi pot depune oferte până la data de 31 august 2023, la Centrul de Relaţii cu Publicul din str. Gheorghe Şincai nr. 2.

 

                                                                                                       Primarul municipiului Bistriţa

                                                                                                                           Ioan Turc