Actualizat prin grija Secretarului municipiului Bistrita - 22/01/2018, la ora 10:59.