Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local

1. Comisia economică
 
1. Doamna Tabără Camelia                   – preşedinte
2. Domnul  Sabău Gheorghe                 – secretar
3. Doamna Miheştian Maria Marioara   – membru
4. Doamna Flueraş Cristina Georgia      – membru
5. Domnul Muthi Adrian Gelu                – membru
6. Domnul Sărmăşan Mihai Lucian       – membru
7. Domnul Peteleu Ioan                         – membru

2. Comisia pentru dezvoltare urbană

1. Domnul Rus Constantin                    – preşedinte;
2. Domnul Kozuk Andrei Ioan              – secretar
3. Domnul Niculae Cristian Marius      – membru
4. Domnul Gherman Horaţiu Ioan       – membru
5. Domnul Moldovan Vasile                  – membru
6. Domnul Mârza Teodor Ioan             – membru
7. Domnul Hangan Sorin                      – membru
 
3. Comisia juridică şi administraţie publică locală
 
 
1. Domnul Bria Dumitru Alexandru     – preşedinte
2. Domnul Miholca Bogdan Vasile       - secretar
3. Doamna Moldovan Victoria Valeria – membru
4. Domnul Antal Attila                          – membru
5. Domnul Marton Virgil Leonuţ          – membru
6. Doamna Gaga Seica Marioara         membru
7. Domnul Drulea Dorin Valentin         membru
 
 

 

Actualizat prin grija Secretarului municipiului - 31/01/2020, la ora 10:19.