Calendarul taxelor
Termenele de plata pentru persoanele fizice si juridice sunt ilustrate in tabelul urmator:
Termene de plata:
                           31 martie
                           30 septembrie

Debitorul (persoana fizica si juridica) care achita integral impozitul pe cladiri, teren si mijloace de transport inainte de 31 Martie, beneficiaza de o reducere de 10%.
Neplatirea la termen a obligatiilor implica majorari de 0,1% pe zi.
Pentru mai multe detalii va rugam consultati legislatia in vigoare.

IMPORTANT:

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare:

Termenul pentru plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijloace de transport  se amână de la data de 31 martie 2020, inclusiv, la data de 30 iunie 2020, inclusiv, dată până la care, dacă se achită integral obligatiile fiscale datorate bugetului local, persoanele fizice şi juridice beneficiaza de 10% bonificatie.

De asemenea, toate rapoartele de evaluare pentru stabilirea valorii impozabile a clădirilor vor putea fi depuse pana la data de 30 iunie 2020, inclusiv.


Actualizat prin grija Directiei Venituri - 01/04/2020, la ora 06:41.