CODURI IBAN
 Municipiul Bistriţa, CIF 4347569
Nr. crt.
Denumire
Cont IBAN
1
Impozit si taxa pe clădiri persoane fizice
RO39TREZ1012107020101XXX
2
Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice
RO86TREZ1012107020102XXX
3
Impozit si taxa pe teren persoane fizice
RO83TREZ1012107020201XXX
4
Impozit si taxa pe teren persoane juridice
RO33TREZ1012107020202XXX
5
Impozit pe teren extravilan persoane fizice si juridice
RO80TREZ1012107020203XXX
6
Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice
RO58TREZ1012116020201XXX
7
Impozit pe mijloacele de transport persoane juridice
RO08TREZ1012116020202XXX
8
Impozit pe mijloace de transport cu masa mai mare de 12 tone persoane fizice si juridice
RO88TREZ1015033XXX000271
9
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                
RO71TREZ10121070203XXXXX
10
Impozitul pe spectacole
RO96TREZ10121150201XXXXX
11
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi (taxa firma, taxa reclama si publicitate, taxa afisaj)
RO89TREZ10121160250XXXXX
12
Taxe şi tarife pt. eliberare de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
RO93TREZ10121160203XXXXX
13
Taxa timbru arhitectura
RO61TREZ1015006XXX000167
14
Taxe extrajudiciare de timbru
RO05TREZ10121340202XXXXX
15
Taxa pentru cartea de identitate
RO94TREZ10121330208XXXXX
16
Venituri din concesiuni şi închirieri
RO14TREZ10121300205XXXXX
17
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
RO40TREZ10121A350102XXXX
18
Taxe speciale(taxe salubrizare, scari, cai acces)
RO96TREZ10121360206XXXXX
19
Taxa de reabilitare termica
RO12TREZ10121360223XXXXX
Actualizat prin grija - 02/10/2018, la ora 09:31.