Actualizat prin grija Secretarului municipiului Bistrita - 12/05/2014, la ora 10:43.