Astazi este: Luni, 1 iunie 2020
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Apelati la serviciile primariei 24h din 24h, 7 zile pe saptamana, folosind telefonul cetateanului - 0800-0800-33 ... Persoanele izolate sau cele peste 65 de ani pot apela pentru ajutor la domiciliu la numerele de telefon 0263-237479 si 0263-239389. Pentru alte servicii sociale va puteti adresa primariei folosind e-mail das@primariabistrita.ro ... Începând cu data de 1 aprilie 2020, prin Hotararea nr. 8 din 31.03.2020 a Comitetului local pentru situatii de urgenta Bistrita, pe raza municipiului Bistrita inmormantarile se vor face in maxim 24 de ore, persoanele decedate fiind transportate in sicriu inchis ...
Autentificare
Curent: Anonymous
Execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii Amenajare pârtie de schi inclusiv utilităţi în cadrul complexului sportiv polivalent din extravilanul municipiului Bistriţa, localitatea componentă Unirea.Primaria Bistrita,20.08.2015
Lucrări aferente obiectului de investitii ”Amenajare legătură din str. Libertăţii spre zona Zăvoaie, inclusiv construirea podului berăriei peste râul Bistriţa” Primaria Bistrita,15.01.2015
Realizarea bransamentului electric, instalatii electrice în afara incintei, pentru obiectivul de investitii “Parc Industrial Bistriţa Sud” jud.Bistriţa-Năsăud. Primaria Bistrita,22.05.2015
Elaborare documentaţie tehnico-economică la obiectivul de investiţii ,,REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA STRAZILOR ÎN ZONA CENTRALĂ” – ETAPA II, Municipiul BISTRIŢA Primaria Bistrita,13.03.2015
Servicii de proiectare aferenta obiectivului de investitii: “Reabilitarea strazilor de pe traseul: str.Garii-B-dul Decebal-str.Andrei Muresanu-str.Nasaudului “ Primaria Bistrita,13.03.2015
Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare-revizuirea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii:« DRUM DE ACCES SI UTILITATI AFERENTE COMPLEXULUI SPORTIV POLIVALENT, MUNICIPIUL BISTRIŢA»Primaria Bistrita,23.02.2015
Execuţie lucrări aferente obiectivului de investitii “Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe din municipiul Bistriţa-etapa 3”- str. Aviator M. Berbecariu.Primaria Bistrita,08.05.2015
Copie la Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare-revizuirea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii:« DRUM DE ACCES SI UTILITATI AFERENTE COMPLEXULUI SPORTIV POLIVALENT, MUNICIPIUL BISTRIŢA»Primaria Bistrita,23.02.2015
Copie la Servicii de proiectare aferenta obiectivului de investitii: “Reabilitarea strazilor de pe traseul: str.Garii-B-dul Decebal-str.Andrei Muresanu-str.Nasaudului “ Primaria Bistrita,13.03.2015
Elaborarea documetațiilor tehnico-economice pentru 30 blocuri de locuințe, obiective de investiții, propuse pentru finantare P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.1: Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile în infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelorPrimaria Bistrita,30.03.2015
Copie la Copie la Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare-revizuirea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii:« DRUM DE ACCES SI UTILITATI AFERENTE COMPLEXULUI SPORTIV POLIVALENT, MUNICIPIUL BISTRIŢA»Primaria Bistrita,23.02.2015
Execuţia lucrărilor pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului “ Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe - Bistriţa 5 “Primaria Bistrita,29.05.2015
Execuţia lucrărilor pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului “ Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe - Bistriţa 4 “Primaria Bistrita,16.06.2015
Acord cadru pe o perioada de 2 ani şi nominalizarea persoanei responsabile în vederea atribuirii contractului de”Servicii de intretinere, reparatii de software pentru programele informatice sub licenta INDECO Baia Mare- eCUB , GeCon, si Impotax „ Primaria Bistrita,30.04.2015
Execuţie lucrări aferente obiectivului de investitii “Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe din municipiul Bistriţa-etapa 3”- str.Castelanului .Primaria Bistrita,29.04.2015
Executie lucrări aferente obiectivului de investitii:"Consolidarea străzii Slătinița între km 1+300 și km 3+600 în Municipiul Bistrița – Obiect :Tronson I de la km 3+355- la km 3+430- etapa 1 de execuție"Primaria Bistrita,28.07.2015
Executie lucrări pentru realizarea obiectivului de investitii:"Extindere retele de gaze naturale pentru alimentarea Parcului Industrial Bistriţa Sud"Primaria Bistrita,20.08.2015
Elaborarea documetațiilor tehnico-economice pentru 23 obiective de investiții propuse pentru finanțare prin P.O.R. 2014-2020, în vederea “Reabilitării termice a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița”, prin procedura, Cerere de oferte.Primaria Bistrita,18.08.2015
Furnizarea si montajul dotarilor/ echipamentelor aferente obiectivului de investitii Reabilitarea cladirii din municipiul Bistrita, Piata Centrala nr. 4-6, în scopul înfintarii Centrului National de Informare si Promovare Turistica, Bistrita.Primaria Bistrita,12.08.2015
Executie lucrari inclusiv servicii de proiectare fazele PT,CS,DE si PAC aferente obiectivelor de investitii:“Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe din municipiul Bistriţa-etapa 3”-6 strazi: str. Dr. Dumitrei Vechi, str Tudor Jarda, str. Valea Sigmirului, str.Cocorului, str.Huniazilor, str.Bastionului. Primaria Bistrita,10.11.2015
“Elaborarea fazelor de proiectare la obiectivul de investiţii “LOCUINTE PROTEJATE PENTRU PERSOANE VARSTNICE SIGMIR”, municipiul Bistrita Primaria Bistrita,08.09.2015
Elaborarea documentatiei tehnico- economice la obiectivul de investitii “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa’’Primaria Bistrita,22.02.2016
Execuția lucrărilor suplimentare apărute ca urmare a revizuirii proiectului tehnic, pentru obiectivul de investiții “EDIFICARE ȘI CONSTRUIRE CAMPUS ȘCOLAR COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA, AFLAT ÎN EXECUȚIE”Primaria Bistrita,08.12.2015
Furnizare 41 computere de birou, inclusiv licente software (Lot 1) si Furnizare 5 computere portabile-Laptop, inclusiv licente software (Lot 2)Primaria Bistrita,02.11.2015
Elaborarea documentaţiei tehnico-economice la obiectivul de investiţii : “Complex de agrement acvatic Aquaparc Bistriţa” Primaria Bistrita,23.02.2016
Servicii de reproiectare (PT+CS+DE) și lucrări de constructii pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare străzi, trotuare și parcaje în ansamblu de locuințe Subcetate” – etapa II, municipiul BistrițaPrimaria Bistrita,29.02.2016
Lucrări suplimentare apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor la obiectivul de investitii “Reabilitarea şi modernizarea Centrului Comunitar pentru Tineret"Primaria Bistrita,16.12.2015
Elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii : ,,Centru Intermodal de transport public”Primaria Bistrita,25.04.2016
Furnizarea, montajul şi punerea in functiune a dotărilor / echipamentelor pentru ”Instalaţie de vot şi sonorizare sala de consiliu” Primaria Bistrita,11.03.2016
Actualizat prin grija - 18/02/2016, la ora 09:45.
Cautare
 
Trafic
Vizitatori: 1922725, online: 39
portal/bistrita/portal.nsf192.168.100.1734.204.176.12534.204.176.12534.204.176.125_2020_6_1
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.