Astazi este: Sambata, 14 decembrie 2019
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Autentificare
Curent: Anonymous
Proiect de hotarare privind reglementarea unor masuri de protectie a cetatenilor fata de efectele nocive ale radiatiilor electromagnetice generate de antenele de telefonie mobilă si transmisii de date mobile
Proiect de hotarare pentru aprobarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare in municipiul Bistrita
Proiect de hotarare privind inlocuirea invelitorilor din azbociment ale constructiilor de pe raza teritoriala a municipiului Bistrita, cu invelitori din alte materiale
Proiect de hotarare privind stabilirea reducerilor la impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice sau juridice
Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri in vederea decongestionarii traficului in municipiul Bistrita
Proiect de hotarare privind aderarea municipiului Bistrita la initiativa europeana ”Conventia primarilor privind Clima si Energia” si actualizarea Planului de actiune privind energia durabila a municipiului Bistrita
Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru anul 2020 si a contributiei lunare de intreţinere datorate de persoanele varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoane Varstnice Bistrita - cod serviciu social 8730 CR-V-I
Proiect de hotarare privind stabilirea costului serviciilor de asistenta si ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice prin intermediul Directiei de Asistenta Sociala Bistrita, cod serviciu social 8810 ID-II in anul 2020 si contributia lunara datorata de acestea pentru serviciile acordate
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in municipiul Bistrita si instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020
Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor de transport public local de persoane, efectuat prin curse regulate, in municipiul Bistrita si localitatile componente
Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de referinta al masei lemnoase pe picior, precum si a preturilor de valorificare directa a materialelor lemnoase care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a municipiului Bistrita, pentru anul 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea ghidurilor solicitantilor de finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2020 pentru activitati nonprofit de interes local, in baza Legii nr. 350/2005
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.81/2009 a Consiliului Local al Municipiului Bistrita privind stabilirea unor masuri pentru acordarea ajutorului de urgenta familiilor si persoanelor aflate in situatii deosebite, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

Actualizat prin grija Secretarului municipiului - 29/01/2018, la ora 11:54.
Cautare
 
Trafic
Vizitatori: 1711373, online: 28
portal/bistrita/portal.nsf192.168.100.173.91.106.2233.91.106.2233.91.106.223_2019_12_14
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.