Astazi este: Miercuri, 12 decembrie 2018
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Autentificare
Curent: Anonymous
Proiect de hotarare privind reglementarea unor masuri de protectie a cetatenilor fata de efectele nocive ale radiatiilor electromagnetice generate de antenele de telefonie mobilă si transmisii de date mobile
Proiect de hotarare pentru aprobarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare in municipiul Bistrita
Proiect de hotarare privind inlocuirea invelitorilor din azbociment ale constructiilor de pe raza teritoriala a municipiului Bistrita, cu invelitori din alte materiale
Proiect de hotarare privind stabilirea reducerilor la impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice sau juridice
Proiect de hotarare privind instituirea si stabilirea cuantumului taxei speciale de acces pentru telescaun si a taxei speciale de acces pentru schi-lift in Complexul Sportiv Polivalent Wonderland din municipiul Bistrita, localitatea componenta Unirea, pentru anul 2019
Proiect de hotarare privind stabilirea costului serviciilor de asistenta si ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice prin intermediul Direcţiei de Asistenta Sociala Bistrita, cod serviciu social 8810 ID-II în anul 2019 si contributia lunara datorata de acestea pentru serviciile acordate
Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru anul 2019 si a contributiei lunare de intretinere datorate de persoanele varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoane Varstnice Bistrita - cod serviciu social 8730 CR-V-I
Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de referinta al masei lemnoase pe picior, precum si a preturilor de valorificare a materialelor lemnoase care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a municipiului Bistrita, pentru anul 2019
Proiect de hotarare pentru aprobarea ghidurilor solicitantilor de finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2019 pentru activitati nonprofit de interes local, in baza Legii nr. 350/2005
Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri in vederea decongestionarii traficului in municipiul Bistrita
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Bistrita

Actualizat prin grija Secretarului municipiului - 29/01/2018, la ora 11:54.
Cautare
 
Trafic
Vizitatori: 1303234, online: 37
portal/bistrita/portal.nsf192.168.100.1754.159.51.11854.159.51.11854.159.51.118_2018_12_12
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.