Astazi este: Vineri, 22 ianuarie 2021
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Autentificare
Curent: Anonymous

 Directia Patrimoniu elibereaza:

 
 
 
REINNOIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PENTRU LOCUINTE
 

CUMPARAREA APARTAMENTELOR INCHIRIATE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT SITUATE IN BLOCURI

CADRU LEGAL
Decret Lege nr.61/1990, Legea nr.76/1994

COMPETENTA
Directia Patrimoniu

PROCEDURA
Pentru cumpararea apartamentelor situate in blocuri sunt necesare urmatoarele acte:
- Cerere
- Adeverinta de la Asociatia de locatari/proprietari, SC Proditerm SA, dupa caz, din care sa rezulte ca chiriasul nu are datorii;
- Copie xerox dupa actul de identitate al titularilor de contract,si a persoanelor inscrise in contract, din care sa rezulte si domiciliul ( pentru minori certificat de nastere);
- Contractul de inchiriere in original;
- Alte acte, sentinte de divort, acte de deces, acte de casatorie, acte de adoptie, dupa caz ;
- Dosar plic

TERMEN
30 de zile de la data depunerii

 

CUMPARAREA LOCUINTEI IN BAZA LEGII NR.112/1995

CADRU LEGAL
Legea nr.112/1995, HGR nr.20/1996, HGR nr. 11/1997, HCL nr. 163/2005

COMPETENTA
Directia Patrimoniu

PROCEDURA
Pentru cumpararea locuintei in baza Legii nr.112/1995 sunt necesare urmatoarele acte: - Cerere
- Expertiza de identificare si de determinare a intinderii terenului, intocmita de un expert tehnic si vizata de Oficiul judetean de Cartografie, Geodezie Bistrita-Nasaud ;
- Defalcarea terenului aferent constructiei pentru fiecare locuinta din imobil;
- Defalcarea terenului ocupat de curte, aferent fiecarei locuinte din imobil;
- Declaratie notariala conform art.9 din Legea nr.112/1995,:
- Contractul de inchiriere in original;
- Copie acte de identitate;
- Copie coli CF;
- Adeverinta de la Inspectoratul pentru Cultura ;
- Dosar plic


TERMEN
30 de zile de la data depunerii

 OBTINEREA UNEI LOCUINTE SOCIALE

CADRU LEGAL
Legea nr.114/1996, cu  modificarile si completarile ulterioare,O. U.G.R. 40/1999,aprobata prin legea nr.241/2001, H.G.R. 1275/2000

COMPETENTA
Directia Patrimoniu

PROCEDURA
Pentru completarea dosarului in vederea obtinerii unei locuinte sociale sunt necesare urmatoarele acte:
- cerere;
- declaratie pe proprie raspundere (NU NOTARIALA) din care sa rezulte ca nici un membru de familie n-a instrainat o locuinta dupa 1990, nu detin o locuinta in proprietate, in municipiul Bistrita sau cu chirie din fondul locativ de stat;
- adeverinte de venit pentru fiecare membru de familie angajat
- cupoane de pensie ;
- cupoane de alocatii, alocatii suplimentare si/sau burse pentru copii (daca este cazul);
- cupoane ajutor de somaj, respectiv ajutor social ( daca este cazul);
- documente justificative privind alte venituri;
- adeverinte din care sa rezulte ca solicitantii provin din institutii de ocrotire sociala, sunt persoane cu handicap, invalizi ( daca este cazul ),
- numar membrii de familie care ocupa locuinta si suprafata locativa a acesteia;
 
COPIE DUPA:
- buletinul (cartea) de identitate a tuturor membrilor familiei, dupa caz, din care sa rezulte domiciliul sau resedinta;
- certificatul de casatorie;
- certificatele de nastere a copiilor;
- certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap( daca este cazul);
- legitimatie de veteran sau urmasi ai acestora (vaduva, detinuti politici, etc., daca este cazul);
- brevet de “Luptator pentru Victoria Revolutiei Romana din Decembrie 1989 ( daca este cazul )”;
- adeverinta de repatriat ( daca este cazul).
- Dosar plic

TERMEN
- solutionarea cererilor se va face prin Hotarare a Consiliului local al municipiului Bistrita, dupa expirarea perioadei de depunere a dosarelor;
- dosarele se reinnoiesc in ultimul trimestru al fiecarui an, in vederea intocmirii listei de prioritate pentru anul urmator.

OBŢINEREA AUTORIZAŢIE DE FOLOSIRE TEMPORARĂ A UNOR LOCURI PUBLICE PENTRU ACTIVITĂŢI SEZONIERE

 
CADRU LEGAL
HCL NR. 165/30.11.2006 – anexa nr. 11a, HCL nr. 126/1997
 
COMPETENŢA
Direcţia Patrimoniu
 
PROCEDURA
Pentru obţinerea autorizaţie de folosire temporară a unor locuri publice pentru activităţi sezoniere,  
        sunt necesare urmatoarele acte:
  • Cerere de închiriere a domeniului public;
  • Copie după certificatul unic de înregistrare a firmei pentru persoane juridice sau autorizaţie pentru persoanele fizice autorizate;
 
VANZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE, TERENURI SAU CONSTRUCTII, SITUATE IN MUNICIPIUL BISTRITA
 
CADRU LEGAL
Legea nr. 18/1991, Legea nr. 213/1998, legea nr. 50/1991, legea nr. 247/2005, HCL nr. 22/31.01.2008
 
COMPETENŢA
Direcţia Patrimoniu 
PROCEDURA
Pentru completarea dosarului în vederea vânzarii prin negociere directă a unor bunuri imobile, terenuri sau construcţii, situate în municipiul Bistriţa,
      sunt necesare urmatoarele acte:
  • Cerere de cumpărare;
  • Contract de concesionare sau, contract de închiriere pentru imobilul teren sau construcţie solicitat;
  • Acte de proprietate pentru imobilele edificate pe terenurile limitrofe celui solicitat;
  • Extras CF şi coală evolutivă C.F. în original recent, pentru terenul solicitat;
  • Expertiză tehnică topografică întocmită de un expert tehnic la solicitarea persoanei interesate, vizată de Oficiul Judeţean de Cadastru Geodezie şi Cartografie Bistriţa-Năsăud;
  • Raportul de evaluare pentru stabilirea preţului de circulaţie a bunului solicitat pentru cumpărare , întocmit de un expert ANEVAR, la solicitarea persoanei interesate;
  • Dovada achitării la zi a obligaţiilor la bugetul local a municipiul Bistriţa

  ACTE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITARE A LOCURILOR DE PARCARE DIN PARCARILE DE RESEDINTA DIN MUNICIPIUL BISTRITA

1. În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare situate în parcările de reşedinţă din municipiul Bistriţa, persoanele fizice şi juridice deţinătoare ale unui autovehicul care doresc atribuirea unui loc de parcare trebuie să depună la Primăria municipiului Bistriţa, sediul Serviciului public municipal „Direcţia Patrimoniu”, str. Gh. Şincai nr.2 – la etaj, următoarele documente:

a)  Cerere tip;
b)  Documente privind deținerea spațiului: contract de vânzare-cumpărare/extras CF de dată recentă/contract de închiriere avizat de Direcția Generală a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud/contract de comodat autentificat/certificat de moștenitor/act de donație etc.;
c)   Carte de identitate, completată cu ”stabilit reședință” dacă este cazul;
d) Certificat de înregistrare/certificat de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice/P.F.A./I.I./I.F./ cabinete medicale/ cabinete avocatură/cabinete notariale și altele asemenea;
e)   Act constitutiv al societății (în cazul în care persoana solicitantă este asociat în societate);
f)    Documente privind deținerea unui autoturism: certificat de înmatriculare, contract de leasing, împuternicire a persoanei juridice proprietar al autoturismului dat în folosință unei persoane fizice, dovada provizorie de circulație a unui autoturism eliberată de organele competente înainte de înscrierea definitivă, după caz;
       Notă-Din categoria “autoutilitare” fac parte autovehiculele tip “Dacia papuc” şi altele asemenea;
g)   Certificat constatator privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale, eliberat de Direcția Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Bistrița, din care să reiasă că impozitul pentru autoturismul/autoutilitara pentru care se solicită loc de parcare este achitat în municipiul Bistrița (pentru persoanele care au autoturismul înscris într-o altă localitate din România);
h)  Copie certificat de căsătorie, în situația în care la aceeași adresă domiciliază două familii;
i)    Certificat de încadrare într-o grupă de handicap al solicitantului, al unui membru al familiei sau persoanei aflate în întreținere, domiciliată la aceeași adresă dacă este cazul;
j)    Certificat de deces al titularului, pentru posibili moștenitori ai autoturismului/autoutilitarei;
k)   Acte doveditoare că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2000, dacă este cazul;
l)     Cupoanele de pensii, soț și soție, pentru acordarea reducerii cu 50% a tarifului de parcare, în cazul în care media pensiilor nu depășește salariul minim pe economie;
m) Declarație pe propria răspundere pentru persoanele care nu înregistrează venituri, în familia în care unul din membri este pensionar, pentru acordarea reducerii cu 50% a tarifului de parcare

 IMPORTANT: Depunerea documentelor menţionate mai sus, precum şi data atribuirii/licitaţiei locurilor de parcare se vor face pe zone, în urma unui anunţ care va fi afişat la scara blocului, prin administratorii asociaţilor de proprietari/ locatari şi prin mass-media locală.

 

  

 Nume fisierActualizat Dimensiune (kB)
28/04/2016176 kb
11/03/2019334,21 kb
16/10/2019188,67 kb
11/01/201825 kb
4 fisier(e) - 723,88 kb

Actualizat prin grija Directiei Patrimoniu - 07/09/2020, la ora 02:25.
Cautare
 
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.