Astazi este: Vineri, 26 februarie 2021
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Autentificare
Curent: Anonymous
Direcţii și servicii coordonate de către viceprimarul 2, domnul Călin Stan
 

DIRECŢIA DE ASISTENTA SOCIALA BISTRIȚA Director executiv Dreptate Radu

Serviciu financiar contabil administrativ, Şef serviciu Măgeruşan Oniţa

Birou administrativ  şef birou Nicolae Camelia

Cămin pentru persoane vârstnice șef serviciu - Muscan Carmen

Asistenţă la domiciliu a persoanelor vârstnice

Centru de noapte şi cazare pentru persoane fără adăpost

Compartiment beneficiii sociale

Compartiment monitorizare asistenţi personali, indemnizanţi şi persoane cu handicap

Compartiment registratură, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială

Compartiment protecţia copilului şi violenţă familială

Compartiment monitorizare analiză statistică, indicatori asistenţă socială, programe şi proiecte în domeniul asistenţei sociale 

Oficiu pentru consilierea romilor

Cabinet stomatologic

 

DIRECŢIA MUNICIPALĂ DE SĂNĂTATE BISTRIŢA  Director Valea Adriana

 
 
DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A PIEŢELOR DIN MUNICIPIUL BISTRIŢA - Director executiv Răzoare Luca
Compartiment buget, finanţe, achiziţii, resurse umane
Compartiment încasare şi întreţinere Piaţa Decebal
Compartiment încasare şi întreţinere Piaţa Independenţei Nord
Compartiment încasare şi întreţinere Piaţa Calea Moldovei
Compartiment întreţinere Piata Tărpiu
Compartiment întreţinere Complex de Agrement Heidenfeld
 
Actualizat prin grija Biroului resurse umane organizare - 21/01/2021, la ora 12:45.
Cautare
 
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.