Astazi este: Vineri, 4 decembrie 2020
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Apelati la serviciile primariei 24h din 24h, 7 zile pe saptamana, folosind telefonul cetateanului - 0800-0800-33 ... Persoanele izolate sau cele peste 65 de ani pot apela pentru ajutor la domiciliu la numerele de telefon 0263-237479 si 0263-239389. Pentru alte servicii sociale va puteti adresa primariei folosind e-mail das@primariabistrita.ro  
Autentificare
Curent: Anonymous

Documente (acte) necesare comercializarii produselor in pietele municipiului Bistrita 

1.Comercializarea produselor agro-alimentare de catre producatorii agricoli

2.Comercializarea produselor agro-alimentare de catre persoane juridice (SRL; Interprindere   familiala; Asociatie familiala; Persoane fizice autorizate)

3.Comercializarea materialului saditor

4.Comercializarea produselor apicole

5.Comercializarea produselor lactate

6.Comercializarea carnii

7.Procedura Inchiriere mese, sector producatori agricoli

8.Procedura Inchirierea, controlul si supravegherea mijloacelor de masurare

9.Reguli de igiena

 

 

1.Comercializarea produselor agro-alimentare de catre producatorii agricoli

 

CADRU LEGAL

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

-          Atestat de producător - documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică;

-          Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol - documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

-           Buletin de verificare metrologica pentru cantarul din dotare proprietate particulara; - Buletin sau carte de identitate;

( Producatorii agricoli care au accesat fonduri europene prin masura 112 si 114 isi comercializeaza produsele in piete se efectueaza in baza  Certificatului  de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului);

2.Comercializarea produselor agro-alimentare de catre persoane juridice (SRL; Interprindere familiala; Interprindere individuala; Asociatie familiala; Persoane fizice autorizate)

 

(a) Autorizatia de functionare care sa contina activitatea de comert în piete (ambulant ),     dupa caz alte autorizatii emise (OUG 76/2001, L 370/2002, L 300/2004);

(b)  Certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comertului;

(c)  Acte de provenienta a produselor expuse pentru comercializare;

(d)  Buletin de identitate pentru comerciant;    

(e)  Buletin de verificare metrologica pentru cantarul din dotare;

(f)  Aparate de marcat cu memorie fiscala.

(g)  Aviz de insotire a marfii

(h) Factura fiscala

(o) Borderoul de achiziti

(p) Certificat de calitate a produselor.

 

OBLIGATORIU    Finantele publice autorizeaza instalarea caselor de marcat pentru punctul de lucru ambulant specific comerciantilor care vand in piete.

 

3.Comercializarea materialului saditor

 

- certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului

- autorizatie pentru comercializarea semintelor si materialului saditor eliberat de InspectoratulTeritorial pentru calitatea seemintelor si materialului saditor, vizat annual

- certificat de atestare profesionala

- Atestat de producător - documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică;

 Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol - documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

- carte de identitate

 

4.Comercializarea produselor apicole

- autorizatie sanitar veterinara - buletin de analiza

- buletin sau cartea de identitate a producatorului

- Atestat de producător - documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică;

- Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol - documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

 

 

5.Comercializarea produselor lactate

 

CADRU LEGAL

Ordin nr. 111/2008, emis de Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare .

 

Documente necesare:

- documentul de inregistrare sanitar-veterinara eliberat de Autoritatea sanitar-veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor   BN.

- fisa de de sanatate pentru animale eliberata de medicul veterinar oficial din cadrul circumscriptiei sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor zonale si vizata trimestrial de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit in raza caruia isi are domiciliul micul producator si sunt crescute animalele;

- fisa de sanatate a micului producator care vinde produsele eliberata de medicul de familie din  care sa rezulte ca nu sufera de boli transmisibile prin intermediul alimentelor  

- Atestat de producător - documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică;

- Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

- documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

- actul de identitate al producatorului sau membrilor din familie care comercializeaza produsele;

- recipiente de unica folosinta etichetate pentru lapte ;

- complet de protectie sanitara (halat, boneta, batic) de culoare alba ;

Obligatoriu : Pentru laptele crud comerciantii au obligatia de-a efectua lunar la laboratorul sanitar veterinar judetean urmatoarele analize :

 - NTG (numar total de germeni);

 - NCS ( numar celule somatice).

 

6.Comercializarea carnii

CADRU LEGAL

Ordin nr. 111/2008 emis de Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare .

 

Documente necesare:

- certificat de sanatate publica veterinara emis de un abator autorizat;

- fisa de sanatate a micului producator care vinde produsele eliberata de medicul de familie din  care sa rezulte ca nu sufera de boli transmisibile prin intermediul alimentelor  

- Atestat de producător - documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică;

- Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

- documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

- examen de trichineloza (carnea se marcheaza cu codul unitatii)     

- autorizatie sanitar-veterinara pentru mijlocul de transport;

- complet de protectie sanitara (halat, boneta, batic, manusi) de culoare alba ;

 

7. PROCEDURA  Inchiriere mese, sector producatori agricoli

 

1.Producatorii agricoli - accesul producatorilor agricoli in piata, inchirierea de mese si cantare se fac numai pe baza Atestatului de producator agricol in original sau in copie atestata pentru conformitate prin formula 'conform cu originalul ', urmata de semnatura olografa a secretarului si de stampila primariei si Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.

2.Administratorul pietei este obligat sa inscrie in registrul de evidenta special infiintat datele de identificare a producatorilor agricoli care au inchiriat locul de vanzare, cantitatea estimata a fi comercializata, precum si data, seria si numarul chitantei care atesta plata chiriei.

3.La data inchirieri locului de vanzare, administratorul pietei va afisa in mod vizibil, la fiecare punct de vanzare talonul de identificare a producatorului agricol .

5.Mesele se distribuie in ordinea solicitari lor de catre comercianþi si in limita locurilor disponibile din sectorul respectiv.

6.Pentru fiecare certificat de producator agricol se vor atribui un numar de una pana la doua mese . Daca in acel sector exista mese libere si sunt solicitate, numarul lor poate fi marit la solicitarea scrisa a administratorului pieþei si cu aprobarea directorului D.A.P.M.B.

7.Mesele se inchiriaza:

-pe o singura zi, pe baza bonului de taxa forfetara,

-pe mai multe zile pe baza de chitanta fiscala,

-lunar, cu plata anticipata pentru luna urmatoare, producatorilor agricoli care au cantitati mari de produse.

8.In cazul in care producatorul agricol nu-si achita taxa pentru mese la sfarsitul lunii pentru luna urmatoare, acestea vor fi inchiriate altor comercianti.

9.Inrtegistrarea producatorilor agricoli in registrul de evidenta si chitanþa eliberata atesta faptul ca masa este inchiriata.

10.Se interzice cedarea sau subinchirierea mesei de catre producatorul agricol unui alt producator sau comerciant.

11.Odata cu inchirierea mesei producatorul agricol poate inchiria pe baza de chitanta si un cantar.

12.Tarcurile metalice se inchiriaza cu prioritate producatorilor agricoli care au o cantitate mare de produse, si le solicita (inchiriaza) pe mai multe zile.

Pentru neindeplinirea obligatiilor administratorului pietei, sanctiunile sunt cele prevazute in H.G.R. nr. 348/18.03.2004.

 

 

8. Inchirierea, controlul si supravegherea mijloacelor de masurare

 

CADRU LEGAL

- OG nr. 20/1992, modificata si aprobata de Legea nr. 11/1994;

- IML 6-05 Avize;

- IML 7-05 Inspectia si testarea inopinata; Supravegherea metrologica a utilizarii mijloacelor de  masurare supuse controlului metrologic legal;

- HG 348/04  privind organizarea si functionarea pietelor, targurilor si oboarelor;

- Regulamentul de organizare si functionare a pietei;

- OG nr 21/1992  privind protectia consumatorilor cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva activitatilor ilicite;

 

PROCEDURA

Procedura are ca scop descrierea activitatiii de inchiriere mijloace de masurare proprii in piata agroalimentara si alte locuri din subordinea administratiei pietei. Procedura reglementeaza supravegherea utilizarii mijloacelor de masurare proprii si a tertilor, utilizatori pe teritoriul pietei agroalimentare.

 

Definitii si prescurtari:

- Mijloace de masurare -masurile, aparatele si dispozitivele care dau informatii de masurare (cantare, bascule, masuri de volum pentru lichide, masuri de volum pentru cereale, greutati de lucru, metrii din lemn pentru tesaturi, etc.);

- Mdm- mijloc de masurare-

- OG- Ordonanta Guvernului Romaniei;

- HG- Hotararea Guvernului Romaniei;

- BRML- Biroul Roman de Metrologie Legala;

- SJML - Serviciul Judetean de Metrologie Legala;

- IML- instructiuni de metrologie legala;

- NML - norme de metrologie legala;

- Detinator - proprietar al unui mijloc de masurare;

- Utilizator - persoana fizica sau juridica care utilizeaza un mdm;

- Inchiriator -persoana fizica sau juridica autorizata metrologic pentru inchirierea de mdm;

- Chirias - persoana fizica sau juridica care utilizeaza un mdm inchiriat

 

1.Activitatea de inchiriere

 

Procedura se aplica mdm-urilor prevazute in avizul de inchiriere eliberat de BRML.

 

A. Modul de lucru

-Zilnic se face receptia mijloacelor de masurare supuse inchirierii (cantitativ si calitativ – starea tehnica si metrologica coresounzatoare, curate, etc.);

-Se supun inchirierii numai mdm cu AM, exceptare de la AM, cu evaluarea conformitatii, si verificate etrologica in termen de valabilitate;

-Mdm corespunzatoare pentru inchiriat se pastreaza in rafturi special amenajte, mdm defecte se pastreaza in incaperi diferite, de cele corespunzatoare sau cel putin in rafturi diferite cu aplicarea unei etichete cu mentiunea DEFECT - NEUTILIZABIL;

-Mijloacele de masurare necorespunzatoare tehnic si metrologic nu se inchiriaza;

-Mijloacele de masurare se inchiriaza, in baza documentelor impuse de regulamentul de organizare si functionare a pietei, la solicitarea inchiriatorilor, in interiorul progarmului de inchiriere;

-La predare, mdm-urile se testeaza in fata inchiriatorului, urmarindu-se sa fie complete, cu toate accesoriile, identificabile (serii, an fabricatie) sa aiba marci metrologica de model si verificare, in termen de valabilitate si integre (fara urme de lovituri, portiuni ruginite, scari de masurare ilizibile sau modificate, etc.) Mijloacele de masurare admise la testare, se inchiriaza si se vor instrui chiriasii despre modul de instalare si utilizare;

-Inchirierea se inregistreaza in registrul de evidenta a inchirierilor sub semnatura inchiriatorului ca mijlocul de masurare corespunde tehnic si metrologic;

-La inchiriere se va preciza prin diverse forme ca mdm vor fi utilizate numai pe teritoriul pietei sau locuri din subordonarea administratiei pietei si nu pot fi subinchiriate;

-La primirea de la chirias, mijloacele de masurare vor fi supuse la o examinare atenta pentru a vedea daca sunt corespunzatoare tehnic si metrologic (nu au componente lipsa, daca sunt cele inchiriate, marcile metrologice sunt intacte, curate, fara defecte mecanice), eventual chiar o testare.

 

B. Inregistrarile activitatii de inchiriere

-toate inchirierile se vor trece in registrul de evidenta a inchirerilor prin completarea tuturor coloanelor;
-registrul de evidenta va avea rubricatura din anexa 1

 

C. Verificarile metrologice ale mdm

-verificari metrologice la care sunt supuse mdm sunt periodice si dupa reparatii;

-verificarile periodice se fac de catre SJML Bistrita-Nasaud in baza comenzilor de verificari la expirarea

valabilitatii verificarii anetrioare;

-verificarile dupa reparatii se fac in urma reparatiilor efectuate de reparatori autorizati de BRML indiferent daca mdm este in cadrul perioadei de valabilitate a verificarii metrologice;

-responsabilitatea repararii mijlocului de masurare revine inchiriatorului

-responsabilitatea verifiarii metrologice periodice revine inchiriatorului;

-tarifele de verificare metrologice se suporta de catre inchiriator;

-inchiriatorul va inchiria numai mijloace de masurare legale (cu aprobare metrologica de model si verificare metrologica in termen de valabilitate)

 

D. Cazuri limita si tratarea lor

-la predarea de catre chirias a mdm schimbate, modificate, defecte, se va proceda conform regulamentului de organizare si functionare a pietei si instructiunilor de lucru;

-daca chiriasul solicita utilizarea mdm in afara teritoriului pietei si in alte locatii decat cele din subordinea administratiei, se va preda chiriasului o copie dupa buletinul de verificare a mijloacelor de masurare.

2.Activitatea de control si supraveghere a pietei

Modul de lucru

- Administratia pietei prin personalul angajat are drept de control si supraveghere a utilizarii mdm pe teritoriul pietei si in locurile amenajate in alte locatii si aflate in subordinea administratiei pietei. Controlul si supravegherea se refera in special la mijloacele de masurare care sunt proprietate a persoanelor fizice si juridice care vand in piata.

- Controlul consta in :

* solicitarea de catre personalul pietei a buletinul de verificare metrologica a mijlocului de masurare;

* verificarea daca seria mdm utilizat corespunde cu cea consemnata in buletinul de verificare;

* verificarea in buletinul de verificare daca mijlocul de masurare este admis la verificare si este in termenul de valabilitate prevazut

- Personalul controleaza zilnic daca mijloacele de masurare sunt legale (verificarea metrologica in termen de valabilitate), daca corespund tehnic si metrologi (curate, fara urme de lovituri, scarile gradate vizibile si neajustate cu vopsea, scrise sau zgariate);

- Daca se constata utilizarea de mijloace de masurare nelegale, se vor interzice la utilizare, iar proprietarii vor fi obligati sa inchirieze mdm de la Biroul de Inchiriere sau in caz de refuz sa paraseasca piata;

- Personalul supravegheaza permanent ca instalarea mdm sa fie facuta conform instructiunilor pe suport stabil si rigid, la orizontala si cat mai aproape de client pentru ca acesta sa poata vedea clar oaperatiunea de cantarire. Utilizarea si manipularea mdm sa se fac afara lovituri, trantiri care pot afecta exactitatea masurarilor;

- Personalul pietei va informa imediat responsabilul pietei despre aspectele de mai sus, constatate, care nu pot fi rezolvate de ei, acesta impreuna cu organele de ordine si piata vor proceda la remedierea situatiei.

 

NOTA
Administratia pietei colaboreaza permanent cu Serviciul Judetean de Metrologie Legala si se supune controlului si supravegherii metrologice efectuate de personalul Compartimentului Inspectie din cadrul SJML Bistrita-Nasaud.

 

 

9.Reguli de igiena

 

Produsele comercializate sau expuse la vanzare trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte :

- sa provina de la animale, pasari sau familii de albine sanatoase;

- produsele sa fie manipulate de persoane sanatoase;

- produsele sa nu prezinte modificari anormale ale aspectului (culoare, miros si gust);

- sa nu fie prezentate comercializarii in ambalaje murdare, ruginite ori improprii pentru produsele respective;

- sa fie identificate prin etichete pe care sa fie inscrise mentiuni referitoare la producator, denumirea produsului, originea acestuia, data obtinerii;

- laptele crud inainte de comercializare se va examina  lunar la laboratorul sanitar veterinar judetean pentru urmatoarele analize : - NTG (numar total de germeni);

                                          - NCS ( numar celule somatice).

 

 

 

                                        Director,

                                      Luca Razoare

 

 

Actualizat prin grija Directia administrare piete, - 20/03/2020, la ora 10:47.
Cautare
 
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.