Astazi este: Miercuri, 12 decembrie 2018
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Autentificare
Curent: Anonymous

Direcţii şi Servicii subordonate Viceprimarului I

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Director Creţiu Ioan
 
Serviciul mecanizare, Şef serviciu Ilişiu Ioan
Serviciul concesionare şi valorificare terenuri şi implementare strategii servicii publice, Şef serviciu Popescu Liana 
Serviciul transport administrare circulaţie, Şef serviciu Ţâţan Vasile
Serviciul tehnic marketing Şef Serviciu Bucur Victoria
Serviciul salubrizare Şef Serviciu Anastasia Sandu Cristiana
 
DIRECŢIA PRODUCŢIE
Serviciul întreţinere străzi, Şef serviciu Cadar Alexandru
Serviciul întreţinere imobile şi mobilier urban, Şef serviciu Turţi Valeria 
Serviciul exploatare centrale termice instalaţii Şef Serviciu Doboş Doru
Serviciul deratizare dezinsecţie dezinfecţie, Şef serviciu Iordache Elena
 
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Director executiv adjunct Sărmaşan Dan
Serviciu salubrizare , şef serviciu Anastasia Sandu Cristiana
 
  
DIRECŢIA MUNICIPALĂ SERVICII SOCIALE BISTRIȚA Director executiv Dreptate Radu
Serviciu financiar contabil administrativ, Şef serviciu Măgeruşan Oniţa
Biroul administrativ  şef birou Nicolae Camelia
Căminul pentru persoane vârstnice șef serviciu - Muscan Carmen
Centrul de noapte şi cazare temporară a persoanelor fără adăpost
Compartiment prestaţii sociale
Compartiment persoane cu handicap
Oficiu pentru consilierea romilor
Cabinet stomatologic

 

DIRECŢIA MUNICIPALĂ DE SĂNĂTATE BISTRIŢA  Director Valea Adriana
 
 
 
 
Actualizat prin grija Biroului resurse umane organizare - 07/07/2016, la ora 12:37.
Cautare
 
Trafic
Vizitatori: 1303254, online: 28
portal/bistrita/portal.nsf192.168.100.1754.159.51.11854.159.51.11854.159.51.118_2018_12_12
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.