Astazi este: Vineri, 22 ianuarie 2021
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Autentificare
Curent: Anonymous

Direcţii şi Servicii coordonate de către Viceprimarului I, dl Sorin Hangan

 
 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Director Creţiu Ioan
 
Serviciu mecanizare, Şef serviciu Ilişiu Ioan
Serviciu concesionare şi valorificare terenuri şi implementare strategii servicii publice, Şef serviciu Popescu Liana 
Serviciu transport administrare circulaţie, Şef serviciu Ţâţan Vasile
Serviciu tehnic marketing Şef Serviciu Bucur Victoria
Serviciu salubrizare Şef Serviciu Anastasia Sandu Cristiana
 
DIRECŢIA PRODUCŢIE
Serviciu întreţinere străzi, Şef serviciu Cadar Alexandru
Serviciu întreţinere imobile şi mobilier urban, Şef serviciu Turţi Valeria 
Serviciu exploatare centrale termice instalaţii Şef Serviciu Doboş Doru
Serviciu deratizare dezinsecţie dezinfecţie, Şef serviciu Iordache Elena
 
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Director executiv adjunct Sărmaşan Dan
Compartiment financiar contabil 
Compartiment gestiuni
Compartiment resurse umane
 

DIRECŢIA PATRIMONIU - Director executiv Marina Vasile

Serviciu administrare domeniu public şi privat Şef serviciu Ionescu Alina

Compartiment administrare fond locativ

Compartiment buget salarizare contabilitate

 
 
 
Actualizat prin grija Biroului resurse umane organizare - 21/01/2021, la ora 12:42.
Cautare
 
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.