Astazi este: Joi, 22 octombrie 2020
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Apelati la serviciile primariei 24h din 24h, 7 zile pe saptamana, folosind telefonul cetateanului - 0800-0800-33 ... Persoanele izolate sau cele peste 65 de ani pot apela pentru ajutor la domiciliu la numerele de telefon 0263-237479 si 0263-239389. Pentru alte servicii sociale va puteti adresa primariei folosind e-mail das@primariabistrita.ro  
Autentificare
Curent: Anonymous

Direcţii şi Servicii subordonate Viceprimarului I

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Director Creţiu Ioan
 
Serviciu mecanizare, Şef serviciu Ilişiu Ioan
Serviciu concesionare şi valorificare terenuri şi implementare strategii servicii publice, Şef serviciu Popescu Liana 
Serviciu transport administrare circulaţie, Şef serviciu Ţâţan Vasile
Serviciu tehnic marketing Şef Serviciu Bucur Victoria
Serviciu salubrizare Şef Serviciu Anastasia Sandu Cristiana
 
DIRECŢIA PRODUCŢIE
Serviciu întreţinere străzi, Şef serviciu Cadar Alexandru
Serviciu întreţinere imobile şi mobilier urban, Şef serviciu Turţi Valeria 
Serviciu exploatare centrale termice instalaţii Şef Serviciu Doboş Doru
Serviciu deratizare dezinsecţie dezinfecţie, Şef serviciu Iordache Elena
 
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Director executiv adjunct Sărmaşan Dan
Compartiment financiar contabil 
Compartiment gestiuni
Compartiment resurse umane
  
DIRECŢIA DE ASISTENTA SOCIALA BISTRIȚA Director executiv Dreptate Radu
Serviciu financiar contabil administrativ, Şef serviciu Măgeruşan Oniţa
Birou administrativ  şef birou Nicolae Camelia
Cămin pentru persoane vârstnice șef serviciu - Muscan Carmen
Asistenţă la domiciliu a persoanelor vârstnice
Centru de noapte şi cazare pentru persoane fără adăpost
Compartiment beneficiii sociale
Compartiment monitorizare asistenţi personali, indemnizanţi şi persoane cu handicap
Compartiment registratură, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială
Compartiment protecţia copilului şi violenţă familială
Compartiment monitorizare analiză statistică, indicatori asistenţă socială, programe şi proiecte în domeniul asistenţei sociale 
Oficiu pentru consilierea romilor
Cabinet stomatologic

 DIRECŢIA MUNICIPALĂ DE SĂNĂTATE BISTRIŢA  Director Valea Adriana

  
 
Actualizat prin grija Biroului resurse umane organizare - 17/12/2018, la ora 01:04.
Cautare
 
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.