Astazi este: Marti, 2 iunie 2020
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Apelati la serviciile primariei 24h din 24h, 7 zile pe saptamana, folosind telefonul cetateanului - 0800-0800-33 ... Persoanele izolate sau cele peste 65 de ani pot apela pentru ajutor la domiciliu la numerele de telefon 0263-237479 si 0263-239389. Pentru alte servicii sociale va puteti adresa primariei folosind e-mail das@primariabistrita.ro ... Începând cu data de 1 aprilie 2020, prin Hotararea nr. 8 din 31.03.2020 a Comitetului local pentru situatii de urgenta Bistrita, pe raza municipiului Bistrita inmormantarile se vor face in maxim 24 de ore, persoanele decedate fiind transportate in sicriu inchis ...
Autentificare
Curent: Anonymous
Servicii de elaborare a documentației tehnico-economica aferenta obiectivul de investitii “Modernizare trecere la nivel cu calea ferata, km 63+406, cu instalare de semnale luminoase si acustice, str.Lucian Blaga, mun.Bistrita”Primaria Bistrita,05.02.2018
Servicii de elaborare a fazelor de proiectare la obiectivul de investiţii: ’’Reabilitare si modernizare Liceul tehnologic de servicii, municipiul Bistrita’’Primaria Bistrita,09.03.2018
Concurs de solutii in vederea realizarii "Grup statuar in Piata Unirii" in municipiul BistritaPrimaria Bistrita,18.04.2018
Lucrări de execuţie aferente obiectivului de investiţii “Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din Municipiul Bistrița – Etapa 3 – Str. Răsăritului”, Lot 1 – Proiectarea și executarea lucrărilor de deviere rețea electrică LES 0,4 kV, Lot 2 – Lucrări de execuție aferente scurgerii apelor – modificare soluție”.Primaria Bistrita,13.03.2018
Executie lucrari de constructii de drumuri si servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport la obiectivul de investiţii “ Amenajare străzi, trotuare, parcaje și alei în zona de locuințe sociale din ansamblul de locuințe Subcetate” etapa III. Primaria Bistrita,01.08.2018
Lucrari de executie aferente obiectivului de investitii “Creare acces auto între str. Artarilor si str. Colibitei" Primaria Bistrita,11.04.2018
Actualizarea si elaborarea documentației tehnico-economice la obiectivul de Investiții: ”Trasee pietonale și piste de cicliști în centru istoric”, municipiul Bistrița - etapa I Primaria Bistrita,16.07.2018
Diriginție de șantier/servicii de supravegherea a șantierului pentru obiectivul de investiţii:“Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale in circuitul turistic internaţional’’ Primaria Bistrita,24.04.2018- nu au fos depuse oferte
Negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare servicii intretinere si reparatii softuri sub licenta INDECOPrimaria Bistrita,23.05.2018
Elaborarea documentatiei tehnico - economice pentru pentru obiectivul de investitii “Amenajarea de străzi în zonele noi de locuinţe din municipiul Bistriţa-etapa 3”- Lot 1- aleea OrizontuluiLot 2- str. Gheorghe DimaLot 3- str. Vasile LucaciuPrimaria Bistrita,16.05.2018 Nu s-au depus oferte.
Elaborarea documentatiei tehnico - economice pentru pentru obiectivul de investitii “Amenajarea de străzi în zonele noi de locuinţe din municipiul Bistriţa-etapa 3”- Lot 1- aleea Orizontului, Lot 2-Str.Gheorghe Dima, Lot 3-str.Vasile LucaciuPrimaria Bistrita,03.07.2018
Servicii de curatenie in spatii ce apartin primariei Municipiului BistritaPrimaria Bistrita,18.06.2018
Lucrari de executie aferente obiectivului de investitii “Creare acces auto între str. Artarilor si str. Colibitei" Primaria Bistrita,07.06.2018 Nu s-a depus nici o oferta.
Lucrari de executie aferente obiectivului de investitii „Construire imobil nou pentru Gradinita nr.2, str Nicolae Balcescu nr. 38A, municipiul Bistrita”Primaria Bistrita,23.05.2018
Elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Regenerare urbană a centrului istoric Bistrița – etapa 2Primaria Bistrita,09.07.2018
Diriginție de șantier/servicii de supravegherea a șantierului pentru obiectivul de investiţii:“Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale in circuitul turistic internaţional’’ Primaria Bistrita,18.06.2018- nu au fost depuse oferte
Concurs de solutii in vederea realizarii "Grup statuar in Piata Unirii" in municipiul BistritaPrimaria Bistrita,10.09.2018
Elaborarea documentatiei tehnico - economice pentru pentru obiectivul de investitii “Blocuri de locuinte cu destinatia de locuinte sociale, Viisoara -etapa II, municipiul Bistrita"Primaria Bistrita,23.10.2018
FURNIZARE_CENTRALE TERMICE PATRIMONIU-90 BUCATIPrimaria Bistrita,05.09.2018
Diriginție de șantier/servicii de supravegherea a șantierului pentru obiectivul de investiţii:“Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale in circuitul turistic internaţional’’ Primaria Bistrita,09.10.2018
Locuinte de necesitate tip container monobloc-8 containerePrimaria Bistrita,13.09.2018
Executie lucrari drumuri aferente obiectivului de investitii „Amenajare strazi in zonele noi de locuinte , municipiul Bistrita-Strada Secundara 7 Sigmir” Primaria Bistrita,29.11.2018
Executie lucrări aferente obiectivului de investiţii: “Reabilitare şi modernizare Liceul de Muzica Tudor Jarda, str.Al.Odobescu nr.8, municipiul Bistriţa’’Primaria Bistrita,08.01.2019 Atribuită în 28.12.2018
lucrări de execuție aferente obiectivelor de investiții: “Capelă mortuară, localitatea componentă Sărata” și “Capelă mortuară, localitatea componenta Viișoara”.Primaria Bistrita,14.11.2018
Furnizare statii de lucru + licenta sisteme de operare si Laptop-uri + licenta sisteme de operare Primaria Bistrita,23.11.2018
FURNIZARE Parcometre-14 BUCATIPrimaria Bistrita,03.08.2018
Lucrari de executie aferente obiectivului de investitii “Creare acces auto între str. Artarilor si str. Colibitei" Primaria Bistrita,26.11.2018
Lucrări de execuție aferente obiectivului de investiţii “Reabilitare şi modernizare Colegiul tehnic Grigore Moisil-corp A,B și C’’ Primaria Bistrita,27.11.2018 Decalare data de depunere oferte 10.01.2019 Atribuita in 06.09.2019
Lucrări de execuție aferente obiectivului de investiţii “Centru de zi pentru persoane varstnice – reabilitare si moderizare imobil din strada O. GOGA"Primaria Bistrita,29.01.2019
Execuție de lucrări aferente obiectivului de investiții: ”Amenajare spații verzi în zona Subcetate” Primaria Bistrita,19.01.2019
Executie lucrari inclusiv servicii de proiectare pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea-Wonderland”Primaria Bistrita,12.03.2019
Proiectare(PAC+PT+CS+DE) şi executarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistriţa în localitatea componentă Viişoara”.Primaria Bistrita,05.03.2019
Furnizare, montaj si punere in functiune a unui „SISTEM DE TELECOMUNICATIE SI TRANSMISIE DATE” , pentru noul sediu al Serviciului de Impozite si Taxe din cadrul Directiei Venituri din Primaria Bistrita, situat in str. Alexandru Odobesc nr.17A, loc. BistritaPrimaria Bistrita,18.12.2018 Atribuită în 05.03.2019
Execuție lucrări - Reabilitare și extindere Cămin Cultural localitatea componentă Slătinița, municipiul Bistrița”.Primaria Bistrita,05.04.2019
Proiectarea (PT+CS+DE) si executarea lucrarilor la obiectivul de investitii „Amenajarea unui scuar in localitatea componenta Ghinda”.Primaria Bistrita,22.01.2019
Actualizat prin grija - 04/01/2019, la ora 01:34.
Cautare
 
Trafic
Vizitatori: 1923654, online: 21
portal/bistrita/portal.nsf192.168.100.1734.231.21.8334.231.21.8334.231.21.83_2020_6_2
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.