Astazi este: Vineri, 22 ianuarie 2021
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Apelati la serviciile primariei 24h din 24h, 7 zile pe saptamana, folosind telefonul cetateanului - 0800-0800-33 ... Persoanele izolate sau cele peste 65 de ani pot apela pentru ajutor la domiciliu la numerele de telefon 0263-237479 si 0263-239389. Pentru alte servicii sociale va puteti adresa primariei folosind e-mail das@primariabistrita.ro  
Autentificare
Curent: Anonymous

ELIBERAREA LA CERERE A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ (DUPLICAT)

CADRU LEGAL
Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare.

Metodologia pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011.

  •  Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite.
     

 

 

Prin alte persoane îndreptăţite – în înţelesul legii, sunt asimilaţi:

• părinţii copilului în vârstă de până la 14 ani.

• reprezentanţii legali.


Solicitarea eliberării certificatelor de stare civilă se poate face:

 1. la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;

2. la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.


ACTE NECESARE
-- Cerere tip, se obţine de
la Serviciul Stare civilă.

 

 

-- Act identitate titular sau persoană împuternicită, original şi copie xerox. 

 

 

IMPORTANT!

 

***În cazul în care titularul nu se poate prezenta, obţinerea certificatului se poate face prin  Procură specială autentificată de către un notar public în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces, (după caz), de la Serviciul Stare civilă".
 
       ***În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, duplicatul poate fi obţinut de o altă persoană împuternicită prin procură specială notarială apostilată cf. Convenţiei de
la Haga (în cazul ţărilor semnatare ale acestei convenţii) sau procură specială consulară (eliberată de Ambasada sau Consulatul României din ţara respectivă), în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces, (după caz), de la Serviciul stare civilă”

 

 

Actualizat prin grija Serviciului stare civila - 12/01/2017, la ora 09:29.
Cautare
 
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.