Astazi este: Miercuri, 8 aprilie 2020
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Apelati la serviciile primariei 24h din 24h, 7 zile pe saptamana, folosind telefonul cetateanului - 0800-0800-33 ... Persoanele izolate sau cele peste 65 de ani pot apela pentru ajutor la domiciliu la numerele de telefon 0263-237479 si 0263-239389. Pentru alte servicii sociale va puteti adresa primariei folosind e-mail das@primariabistrita.ro ... Începând cu data de 1 aprilie 2020, prin Hotararea nr. 8 din 31.03.2020 a Comitetului local pentru situatii de urgenta Bistrita, pe raza municipiului Bistrita inmormantarile se vor face in maxim 24 de ore, persoanele decedate fiind transportate in sicriu inchis ...
Autentificare
Curent: Anonymous
Gaftone Floare
Date personale

Data naşterii:24.10.1963
Locul naşterii:Telciu
Telefon:0263-233166 / 0263-236437 int 112
Starea civilă: Căsătorită
Religia: Ortodoxă
Naţionalitate: Română
                                          
                                 

Atribuţii principale

a) coordonează activitatea următoarelor structuri ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi ale serviciilor publice de interes local:
- Compartiment registru agricol;
- Compartimentul pregătire documente contencios;
b) participă în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului local al municipiului Bistriţa;
c) avizează, pentru legalitate, proiectele de hotărâre ale consiliului local şi dispoziţiile Primarului municipiului Bistriţa;
d) contrasemnează, în condiţiile legii, hotărârile Consiliului local;
e) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
f) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului,
g) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile;
h) asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ;
i) asigură, prin Compartiment pregătire documente, contencios: procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, asigură întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;
j) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
k) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
l) legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în condiţiile legii;
Secretarul municipiului Bistriţa îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege precum şi însărcinări încredinţate de Consiliul local al municipiului Bistriţa sau de Primarul municipiului Bistriţa.
 
 
 
 Nume fisierActualizat Dimensiune (kB)
25/04/2008277,98 kb
19/05/2011635,6 kb
19/05/2011227,3 kb
08/07/200957,04 kb
27/04/2010294,49 kb
11/01/2008329,98 kb
08/07/200944,59 kb
25/10/2010180,53 kb
08/05/201417,92 kb
9 fisier(e) - 2065,43 kb

Actualizat prin grija Biroului resurse umane organizare - 17/12/2018, la ora 01:23.
Cautare
 
Trafic
Vizitatori: 1839977, online: 32
portal/bistrita/portal.nsf192.168.100.173.226.243.363.226.243.363.226.243.36_2020_4_8
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.