Astazi este: Marti, 7 aprilie 2020
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Apelati la serviciile primariei 24h din 24h, 7 zile pe saptamana, folosind telefonul cetateanului - 0800-0800-33 ... Persoanele izolate sau cele peste 65 de ani pot apela pentru ajutor la domiciliu la numerele de telefon 0263-237479 si 0263-239389. Pentru alte servicii sociale va puteti adresa primariei folosind e-mail das@primariabistrita.ro ... Începând cu data de 1 aprilie 2020, prin Hotararea nr. 8 din 31.03.2020 a Comitetului local pentru situatii de urgenta Bistrita, pe raza municipiului Bistrita inmormantarile se vor face in maxim 24 de ore, persoanele decedate fiind transportate in sicriu inchis ...
Autentificare
Curent: Anonymous

 
Cristian Marius Niculae
Date personale
Data naşterii: 16.01.1971
Locul naşterii: comuna Coșbuc, jud.Bistrița-Nasaud
Telefon: 0263-230613 int 130          

                                                      

 Atribuţii delegate: 

 
a)    Coordoneaza Directia de Servicii Publice, Directia Municipala de Servicii Sociale si Directia Municipala de Sanatate.
 
b)    urmăreşte executarea obligaţiilor contractuale asumate prin contractele iniţiate sau derulate de serviciile pe care le coordoneaza.
 
     c) verifică din oficiu sau la cerere utilizarea sumelor din bugetul local  pentru serviciile din subordine şi comunică primarului cele constatate;
 
d) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local in domeniile de activitate ale serviciilor din subordine.
 
e) semneaza dispozitiile primarului intocmite de serviciile din subordine.

 

 Alte atribuţii: 

 

       a)   asigură fundamentarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli al serviciilor pe care le coordoneaza;

       b)   face parte din Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Bistriţa, in baza ordinului prefectului;

       c)   participă la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate ale acesteia;

d)   controlează, coordonează şi evaluează activitatea personalului serviciilor din subordine;
 
e)   ia măsurile necesare, pentru asigurarea, potrivit legii, a ordinii şi disciplinei în cadrul serviciilor din subordine;
 
f)     primeşte, distribuie şi semnează corespondenţa serviciilor din subordine;
 
g)   avizează programul anual de efectuare a concediilor de odihnă a personalului din subordine, precum şi orele suplimentare efectuate de acesta;
 
h)   întocmeşte şi semnează referate, informări privind activitatea serviciilor din subordine, la solicitarea primarului sau consiliului local, precum şi ca urmare a   verificărilor întreprinse;
 
i)     asigură potrivit competenţelor primăriei şi în condiţiile legii, colaborarea cu instituţiile şi autorităţile publice, agenţii economici, pentru funcţionarea în condiţii corespunzătoare a serviciilor comunitare de utilitate publică.
 
j)     asigură elaborarea şi aplicarea de către serviciile din subordine a Procedurilor operaţionale întocmite şi aprobate în cadrul programului de Management al Calităţii;
 
k)   acordă audienţe cetăţenilor, conform programului stabilit de primar.

 

    

 

 

 

Actualizat prin grija Biroului resurse umane organizare - 25/07/2016, la ora 08:52.
Cautare
 
Trafic
Vizitatori: 1838427, online: 24
portal/bistrita/portal.nsf192.168.100.1734.204.202.4434.204.202.4434.204.202.44_2020_4_7
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.