Astazi este: Sambata, 19 septembrie 2020
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Apelati la serviciile primariei 24h din 24h, 7 zile pe saptamana, folosind telefonul cetateanului - 0800-0800-33 ... Persoanele izolate sau cele peste 65 de ani pot apela pentru ajutor la domiciliu la numerele de telefon 0263-237479 si 0263-239389. Pentru alte servicii sociale va puteti adresa primariei folosind e-mail das@primariabistrita.ro ... Începând cu data de 1 aprilie 2020, prin Hotararea nr. 8 din 31.03.2020 a Comitetului local pentru situatii de urgenta Bistrita, pe raza municipiului Bistrita inmormantarile se vor face in maxim 24 de ore, persoanele decedate fiind transportate in sicriu inchis ...
Autentificare
Curent: Anonymous
Lucrări pentru obiectivul de investitii: “REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE INCALZIRE IMOBIL PIATA CENTRALA NR.2,MUNICIPIUL BISTRITA” Primaria Bistrita, 13.02.2019
Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Mărirea capacității instalațiilor de înzăpezire artificială aferente pârtiei de schi din cadrul Complexului Sportiv Polivalent, localitatea componentă Unirea”, Municipiul BistriţaPrimaria Bistrita, 12.09.2018
Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice -Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Instalație de transport persoane, tip teleschi-«SKI LIFT» pe amplasamentul pârtiei de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea” Municipiul BistriţaPrimaria Bistrita, 20.09.2018
Proiectare (PT+CS+DE) și executare lucrări la obiectivul de investiții ”REPARATII CAPITALE PIATA AGROALIMENTARA DECEBAL” din municipiul BistritaPrimaria Bistrita, 07.12.2018 Atribuită în 11.01.2019
Furnizare generator de zapadaPrimaria Bistrita,20.12.2018
Servicii de cadastru -întocmire documentații cadastrale în vederea înscrierii în evidențele de carte funciară a unui număr de 33(treizecișitrei)spații, cu destinația de spații comerciale și prestări servicii, cu terenul aferent"Primaria Bistrita, 29.10.2018
Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie"Reabilitare pod peste paraul Ghinzii din localitatea Ghinda"Primaria Bistrita,15.10.2018
Servicii de reparare si întreţinere / mentenanţă echipamente climă din camera serverelor a Primaria municipiului BistritaPrimaria Bistrita,19.05.2018
Inlocuire fereastra tip vitrina la imobilul Primariei Bistrita, str. Gheorghe Sincai, nr.2Primaria Bistrita,21.09.2018
Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Instalatie de vara, tip ALPINE COASTER pe amplasamentul pârtiei de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea"Primaria Bistrita, 06.09.2018
Servicii de supraveghere a şantierului pentru obiectivele de investiții aferente proiectului “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - Bistrița 7” lot 1 și 2Primaria Bistrita,24.04.2018
Lucrari demolare/desfiintare "Cos de fum , aferent Punctului termic PT 4, str.Garii nr.30”, municipiul Bistrita, jud.B-N Primaria Bistrita,30.08.2018
Furnizare, transport și să montare rafturi metalice fixe și mobile pentru arhiva Direcției Venituri din cadrul Primăriei municipiului Bistrița Primaria Bistrita, 06.08.2018
Servicii de comunicare și publicitate prin mijloace mass-media Primaria Bistrita, 05.06.2018
DIRIGINTIE DE SANTIER-Servicii de supraveghere a şantierului pentru obiectivele de investiții aferente proiectului “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - Bistrița 8” lot 1, lot 3 si lot 4Bistrita, 15.05.2018
RELUARE_Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: “Amenajarea parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea-Wonderland”, Municipiul BistrițaPrimaria Bistrita,07.06.2018
Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii: “Modernizare trecere la nivel cu calea ferata , km 63+406cu instalare semnale luminoase si acustice, str.Lucian Blaga, mun. Bistrita” Primaria Bistrita,16.05.2018
Prestarea servicilor de traducere şi translaţie în şi din limba germană a documentelor şi a discuţiilor purtate de reprezentanţii autorităţii contractante cu parteneri din spaţiul voritor de limbă germană şi a serviciilor de consultanţă în vederea promovării intereselor Municipiului Bistriţa în ţară şi în străinătatePrimaria Bistrita,25.06.2018
Furnizare consumabile si papetarie-pachet de produse, in cadrul Proiectului "Optimizarea proceselor orientate catre cetateni prin implementarea Instrumentului CAF la nivelul Primariei Municipiului Bistrita"Primaria Bistrita,19.06.2018
Servicii de telefonie fixă pentru Primăria municipiului BistrițaPrimaria Bistrita,14.05.2018
Servicii de telefonie fixă fixă cu taxare la destinatar -Telefonul Cetățeanului-TELVERDEPrimaria Bistrita,18.05.2018
Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare teren de sport în localitatea componentă Unirea”, Municipiul BistrițaPrimaria Bistrita,04.06.2018
Furnizare materiale igienico-sanitare - pachet de produse Primaria Bistrita,19.06.2018
Furnizare diverse articole mărunte de birou - pachet produsePrimaria Bistrita,19.06.2018
Furnizare consumabile si papetarie-pachet de produse, in cadrul Proiectului "Optimizarea proceselor orientate catre cetateni prin implementarea Instrumentului CAF la nivelul Primariei Municipiului Bistrita"Primaria Bistrita,18.06.2018
Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: “Amenajarea parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea-Wonderland”, Municipiul BistrițaPrimaria Bistrita,11.06.2018
Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița, în localitatea componentă Viișoara”Primaria Bistrita,11.06.2018
Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții:“AMENAJAREA UNUI SCUAR IN LOCALITATEA COMPONENTA GHINDA“Primaria Bistrita,11.06.2018
Proiectare/reproiectare (PT+CS+DE) şi execuţie lucrări pentru obiectul „Sistematizare platforme, alei carosabile, sistematizare pe verticală” din cadrul obiectivului de investiţii “Imobile de locuinţe pentru tineri în regim de închiriere cu 138 unităţi locative, Subcetate – etapa III (Construite prin ANL)”Primaria Bistrita,30.05.2018
Servicii de marcare a unui număr de 4500 locuri de parcare de reşedinţă din municipiul BistriţaPrimaria Bistrita,29.05.2018
Servicii de medicina muncii pentru anul 2018Primaria Bistrita,21.05.2018
Prestare servicii de supraveghere a şantierului pentru obiectivele de investiții aferente proiectului “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - Bistrița 10”, Lot 1 și Lot 2Primaria Bistrita,15.05.2018
Servicii de tipărire a ziarului "Primăria Bistrița" și a suplimentelor acestuia ("Buletinul informativ al Primăriei municipiului Bistrița” și ”Monitorul Oficial al Primăriei municipiului Bistrița”) Primaria Bistrita,27.04.2018
Servicii de intrtinere si service la sisteme de avertizare si semnalizare incendii la imobil din str. Gh. Sincai nr.2Primaria Bistrita,25.04.2018
Servicii de de asigurare facultativa a locuintelor sociale aflate in proprietatea publica a municipiului BistritaPrimaria Bistrita,11.05.2018
DIRIGINTIE DE SANTIER-Servicii de supraveghere a şantierului pentru obiectivele de investiții aferente proiectului “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - Bistrița 12” lot 2Primaria Bistrita, atribuită 25.04.2018
Dirigintie de santier-Servicii de supraveghere a şantierului pentru obiectivele de investiții aferente proiectului “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - Bistrița 13” lot 1 Primaria Bistrita,atribuita 04.05.2018
Servicii de curierat rapid intern și externPrimaria Bistrita,26.04.2018
Dirigintie de santier-Servicii de supraveghere a şantierului pentru obiectivele de investiții aferente proiectului “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - Bistrița 7” lot 1 Primaria Bistrita, atribuita in 24.04.2018
Servicii de proiectare pentru revizuirea documentatiei aferente obiectului Reabilitare fatada din cadrul obiectivului de investitii "Reabilitare fatada si sarpanta la sediul Primariei Municipiului Bistrita"Primaria Bistrita,25.04.2018
prestare Servicii de pază, servicii de monitorizare şi mentenanţă a sistemului de alarmă şi servicii de transport valori, la obiectivele Primariei Municipiului BistritaPrimaria Bistrita,27.04.2018
Servicii de internet, intranet și televiziune și Servicii de conectare la internet tip ”Hot-Spot” în spațiile publicePrimaria Bistrita,18.04.2018
Servicii de pretipărire, personalizare, insertare automatizată în plicuri, sortare și expediere prin intermediul CN Poșta Română a:”SCRISOAREA ANUALĂ A PRIMARULUI MUNICIPIULUI BISTRIȚA” și ”ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ PENTRU IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE AFERENTE ANULUI 2018”Primaria Bistrita,21.03.2018
DIRIGINTIE DE SANTIER-Servicii de supraveghere a şantierului pentru obiectivul de investiții ”Creare acces auto între strada Arțarilor și str. Colibitei, inclusiv modernizarea str. Colibiței”Municipiul Bistriţa Primaria Bistrita, depunere oferte 20.04.2018
Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare spații verzi în zona Subcetate“Primaria Bistrita,23.03.2018
Înlocuirea modulului controller RAID si baterie originala pentru serverul Fujitsu Primergy RX600Primaria Bistrita,17.04.2018
Servicii de printare 500 bucati etichete autocolante si aplicarea pe placute informare din parcare de resedinta din municipiul BistrițaPrimaria Bistrita,11.04.2018
Proiectare/reproiectare (PT+CS+DE) şi execuţie lucrări pentru obiectul „Sistematizare platforme, alei carosabile, sistematizare pe verticală” din cadrul obiectivului de investiţii “Imobile de locuinţe pentru tineri în regim de închiriere cu 138 unităţi locative, Subcetate – etapa III (Construite prin ANL)”Primaria Bistrita,29.03.2018
Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice la obiectivul de investiții „Amenajare teren de sport“ în localitatea componentă UnireaPrimaria Bistrita,27.03.2018
Servicii de supraveghere a şantierului pentru obiectivele de investiții aferente proiectului “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe-Bistrița 8” lot 1, lot 2, lot 3 și lot 4Primaria Bistrita,08.03.2018 - atribuire lot 2
Servicii de supraveghere a şantierului pentru obiectivele de investiții aferente proiectului “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe-Bistrița 16” lot 1, lot 2 si lot 3Primaria Bistrita,08.03.2018
Servicii de supraveghere a şantierului pentru obiectivele de investiții aferente proiectului “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe-Bistrița 6” lot 1, lot 2 și lot 3Primaria Bistrita,07.03.2018
Furnizarea și instalarea unui sistem control acces la Direcția Patrimoniu din imobilul de pe strada Gheorghe Șincai nr.2-Primaria BistritaPrimaria Bistrita,22.02.2018
Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice la obiectivul de investiții „Amenajare teren de sport“ în localitatea componentă UnireaPrimaria Bistrita,01.03.2018
Servicii de supraveghere a şantierului pentru obiectivele de investiții aferente proiectului “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - Bistrița 13” lot 1 și 2Primaria Bistrita,28.02.2018- atribuire lot 2
Servicii de tipărire a tichetelor de parcare cu plată distribuite în municipiul BistrițaPrimaria Bistrita,28.02.2018
Servicii de supraveghere a şantierului pentru obiectivele de investiții aferente proiectului “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - Bistrița 12” lot 1 și 2Primaria Bistrita,27.02.2018- atribuit lotul 1
Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare spații verzi în zona Subcetate“Primaria Bistrita,21.02.2018
Servicii de promovare și organizare pentru evenimentul ”Târgul comercianților-Bistrița Centre Shops” Primaria Bistrita,21.02.2018
Actualizat prin grija - 27/08/2018, la ora 09:59.
Cautare
 
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.