Astazi este: Sambata, 23 ianuarie 2021
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Autentificare
Curent: Anonymous
CADRU LEGAL:
Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila ,
Metodologia pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, aprobată prin H.G. nr. 64 /2011
 
COMPETENTA:
Serviciul stare civilă de la locul producerii nasterii.
 
PROCEDURA:
Pentru inregistrarea nasterii se vor depune urmatoarele acte:
-certificatul medical constatator al născutului viu, în original,  înregistrat, semnat si parafat de medic.
.-actele de identitate ale parintilor copilului si certificatul de casatorie al acestora, când parintii sunt căsătoriti, în copii xerox;
-actele de identitate ale părintilor si certificatele de nastere ale acestora, dacă părintii nu sunt căsătoriti, în copii xerox;
-actul de identitate al declarantului, in situatia in care nasterea este declarată de o alta persoană decât unul dintre părinti, în original și copie xerox.
 
TERMEN DE DECLARARE A NAŞTERII:
-30 zile de la data nasterii pentru copilul nascut viu si aflat in viată.
-3 zile de la data nasterii pentru copilul nascut mort
.-24 de ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu, care a decedat inainte de expirarea celor 30 zile, socotite de la data nasterii.
 

Actualizat prin grija Serviciului stare civila - 28/05/2020, la ora 01:11.
Cautare
 
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.