Astazi este: Vineri, 26 februarie 2021
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Autentificare
Curent: Anonymous

Direcţii şi servicii subordonate Primarului municipiului Bistrita, dl. IOAN TURC

CABINETUL PRIMARULUI
 
ARHITECT ŞEF - Pop Monica
Serviciul urbanism Bilegan Daniela Margareta
Serviciul monumente istorice Şef serviciu - vacant
 
 
DIRECŢIA ECONOMICĂ Director executiv Scurtu Nicolae
Director executiv adj. Cismaş Adrian
Serviciu urmărire şi încasare Şef serviciu Morar Camelia
Serviciu constatare şi impunere Şef serviciu Bodiu Dumitru
Compartiment executare creanţe
 
Compartiment contabilitate
Compartiment buget şi executare bugetară
Compartiment financiar şi salarizare
Compartiment guvernanţă corporativă
 
DIRECŢIA EDUCAŢIE, TURISM Director executiv Antoneac Adriana 

Serviciu educaţie, tineret   Şef serviciu Vacant

Serviciu turism, sport  Şef serviciu Ormenişan Cornel
Centru naţional de informare şi promovare turistică
 
DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ  Director executiv Coceşiu Liliana
Serviciu managementul proiectelor Şef serviciu Rus Radu
Serviciu implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile
Compartiment protecţia mediului
 
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC Director executiv Cincea Dumitru Matei
Director executiv adjunct Hriscu Luciana Maria
Serviciu juridic, evidență documente
Compartiment autoritate tutelară
Serviciu cadastru și revendicări imobiliare şef serviciu Mileşan Gabriela
 
 
SERVICIUL AUDIT INTERN Şef serviciu Muresan Samfira 
SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE  Şef serviciu Filipoi Leontin
 
BIROUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE Şef birou Dumitru Mirela 
 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR BISTRIȚA
Serviciul stare civilă, Șef serviciu Anca Maria
Serviciul evidența persoanelor, Șef serviciu Cioba Ioan Marin
 
 
POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BISTRIȚA
Director executiv Frandeş Florin
Director executiv adj. Gabrian Ovidiu Ioan
Serviciu siguranţă publică, pază, intervenţii Şef serviciu Vacant
Birou sigurantă publică Şef birou Georgiu Cristian
Compartiment intervenţii
Compartiment siguranţa circulaţiei
Birou contabilitate Şef birou Galben Valeria
Serviciu control Şef serviciu Turcu Adrian
Birou disciplină în construcţii Şef birou Moldovan Ioan
Birou inspecţie şi coordonare Şef birou Lari Daniel
 

 SERVICIUL DE PROTECŢIE CIVILĂ ŞI VOLUNTARIAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Şef birou Rad Iulius Irinel

 

 

 

 

 

 

Actualizat prin grija Biroului resurse umane organizare - 21/01/2021, la ora 01:48.
Cautare
 
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.