Astazi este: Luni, 25 mai 2020
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Apelati la serviciile primariei 24h din 24h, 7 zile pe saptamana, folosind telefonul cetateanului - 0800-0800-33 ... Persoanele izolate sau cele peste 65 de ani pot apela pentru ajutor la domiciliu la numerele de telefon 0263-237479 si 0263-239389. Pentru alte servicii sociale va puteti adresa primariei folosind e-mail das@primariabistrita.ro ... Începând cu data de 1 aprilie 2020, prin Hotararea nr. 8 din 31.03.2020 a Comitetului local pentru situatii de urgenta Bistrita, pe raza municipiului Bistrita inmormantarile se vor face in maxim 24 de ore, persoanele decedate fiind transportate in sicriu inchis ...
Autentificare
Curent: Anonymous
Elaborarea documentaţiei tehnico-economice la obiectivul de investiţii « DISPECERAT OPERATIV PENTRU ORDINE PUBLICĂ ŞI SERVICII DE PROTECŢIE CIVILA», str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr.15.Primaria Municipiului Bistrita, 23.02.2016
Prestarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii ”Capela mortuara, localitatea componenta Sarata"Primaria Municipiului Bistrita, 21.12.2015
Prestarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii ”Capela mortuara, localitatea componenta Sarata"Primaria Municipiului Bistrita, 08.12.2015
Servicii de realizarea a unui Plan de marketing in vederea depunerii spre finantare a proiectului "Consolidarea si modernizarea corpului A (corp liceu) a Colegiului National Liviu Rebreanu in vederea introducerii in circuitul turistic international" Primaria Municipiului Bistrita, 22.12.2015
Servicii de realizarea a unui Plan de marketing in vederea depunerii spre finantare a proiectului "Reabilitarea Bisericii Evanghelice in vederea introducerii in circuitul turistic international" Primaria Municipiului Bistrita, 22.12.2015
Abonamente pentru parcarile publice cu plata din municipiul BistritaPrimaria Municipiului Bistrita, 08.12.2015
Lucrari de contorizare individuala ape reci locuintele sociale din Viisoara, str. Sperantei nr.10 si blocul nr.10, sc.B, Bistriţa, str. SubcetatePrimaria Bistrita, 24.12.2015
Realizare, montare si punere in functiune "Sistem integrat de securizare, alarmare si protectie antiefractie sală servere Primaria Municipiului Bistrita"Primaria Municipiului Bistrita, 23.12.2015
Elaborare expertiză tehnică la reţeaua de alimentare cu apă pentru incendiu executată în cadrul obiectivului de investiţii « PARC INDUSTRIAL BISTRITA SUD, JUDETUL BISTRITA NASAUD «, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere a securitaţii la incendiuPrimaria Municipiului Bistrita, 17.12.2015
Prestare servicii de exploatare forestieră din proprietatea publică a municipiului Bistriţa. Primaria Bistrita, 11.12.2015
Achizitia unei Multifunctionale de retea A3 laserPrimaria Municipiului Bistrita, 10.12.2015
Lucrari de contorizare individuala ape reci locuintele sociale din Viisoara, str. Sperantei nr.10 si blocul nr.10, sc.B, Bistriţa, str. SubcetatePrimaria Bistrita, 08.12.2015
SISTEM DE CENTRALIZARE A BAZELOR DE DATE CADASTRU Primaria Bistrita, 08.12.2015
Prestarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii ”Amenajarea strazii Faleza, municipiul Bistrita”Primaria Municipiului Bistrita, 23.11.2015
Servicii pentru elaborarea documentatiei in vederea obtineri autorizatiei de gospodarire a apelor necesara pentru punerea in functiune a conductei de gaze naturale care subtraverseaza raul Bistrita,din cadrul obiectivului de investitii:«Extindere retele de gaze naturale pentru alimentarea Parcului Industrial Bistrita Sud»Primaria Bistrita, 27.11.2015
Asistenţă tehnică pentru obiectivul de investiţii ” Amenajare pârtie de schi inclusiv utilităţi, în cadrul complexului sportiv polivalent din municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea”, Municipiul BistriţaPrimaria Municipiului Bistrita, 27.11.2015
Elaborare documentatie tehnico economica si executia instalatiei in regim de racordare, aferente obiectivului de investitii“Amenajare partie de schi inclusiv utilitati, in cadrul complexului sportiv polivalent din municipiul Bistrita, localitatea componenta Unirea”Primaria Bistrita, 02.12.2015
Servicii de Elaborare a proiectului tehnic, a caietelor de sarcini, detalii de execuţie şi execuţia, la deviere retea electrica LEA 0,4 kV pentru realizarea condiţilor de execuţie a lucrărilor din obiectivul de investiţi ”Amenajare şi modernizare străzi în zonele noi de locuinţe municipiul Bistriţa str. Grigore Pletosu”Primaria Bistrita, 25.11.2015
Elaborare expertiza tehnica si Audit energetic pentru obiectivul de investiţii : ’’ Reabilitare si modernizare imobil pentru Gradinita cu program normal str.Intrarea Castanului, Bistrita.Primaria Bistrita, 28.09.2015
Reparatii generale si reabilitare faţade la imobile din Centrul istoric - municipiul Bistriţa”. Primaria Bistrita, 23.11.2015
Elaborarea fazelor de proiectare la obiectivul de investiţii ” Retea de date, telefonie, cablu TV si alarmare panică la Căminul pentru persoane vârstnice str. Mihail Kogălniceanu nr.23 municipiul Bistriţa” Primaria Municipiului Bistrita, 23.11.2015
Lucrari de reparatii la instalatia de canalizare exterioara la imobilul situat in municipiul Bistrita str. Nicolae Titulescu nr.13Primaria Bistrita, 12.11.2015
Elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii -”Retea de fibră optică subterană pentru racordarea unor imobile (din str. Victor Babes, Liviu Rebreanu, Albert Berger, Dobrogeanu Gherea si Simpozionului) la sistemul informatic al Primariei Municipiului Bistrita”Primaria Municipiului Bistrita, 11.11.2015
Servicii pentru verificare tehnica periodica si service pentru un numar de 90 centrale termice de apartament montate in locuinte socialePrimaria Bistrita, 10.11.2015
Prestare servicii ”Cadastrul spaţiilor verzi - cadastru verde”.Primaria Bistrita, 04.11.2015
Prestare servicii ”Cadastrul spaţiilor verzi - cadastru verde”.Primaria Bistrita, 26.10.2015
Servicii de elaborare a certificatului de performanta energetica pentru Blocul nr. 1, din cadrul obiectivului de investitii: ”Blocuri de locuinte cu destinatia de locuinte sociale Viisoara” – mun.Bistrita. Primaria Bistrita, 03.11.2015
Execuţia lucrarilor aferente obiectivului de investitii « Extindere spatii pentru birouri in podul existent la mansarda cladirii din str. Gh. Sincai nr. 2», municipiul BistritaPrimaria Bistrita, 11.06.2015
Furnizare 10 bucati stingatoare tip P6N2 si doua bucati stingatoare G3 pentru Biserica Evanghelica BistritaPrimaria Bistrita, 24.06.2015
Achizitionarea de CARTUSE DE TONERPrimaria Municipiului Bistrita, 29.06.2015
trei imprimante cu tehnologie de printare inkjet color HP OfficeJet Pro 8100 sau echivalentPrimaria Municipiului Bistrita, 12.06.2015
Servicii de proiectare, "Documentatia tehnico economica pentru ASIGURARE UTILITATI AFERENTE COLEGIULUI LIVIU REBREANU"Primaria Bistrita, 17.06.2015
Servicii de Reparatii si intretinere echipamente si instalatii de climatizare la imobilul situat in localitatea Bistrita, str. Gheorghe Sincai nr.2Primaria Bistrita, 23.06.2015
Furnizarea dotărilor prevăzute în cadrul obiectivului de investiţii « Extindere spaţii pentru birouri în podul existent la mansarda cladirii din str. Gh. Şincai, nr. 2», municipiul BistriţaPrimaria Bistrita, 10.07.2015
elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii -”Retea de fibră optică subterană pentru racordarea unor imobile (din str. Victor Babes, Liviu Rebreanu, Albert Berger, Dobrogeanu Gherea si Simpozionului) la sistemul informatic al Primariei Municipiului Bistrita”Primaria Municipiului Bistrita, 26.06.2015
Elaborarea documentatiilor tehnico-economice la obiectivul de investiţii: CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE – REABILITARE SI MODERIZARE IMOBIL din strada O. GOGA, municipiul BistritaPrimaria Bistrita, 27.05.2015
Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice necesara realizarii obiectivului de investitii REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA Primaria Bistrita, 17.06.2015
Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii “Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe din municipiul Bistriţa-etapa 3”- str. Aviator M. BerbecariuPrimaria Bistrita, 23.06.2015
Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii “Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe din municipiul Bistriţa-etapa 3”- str. Castelanului.Primaria Bistrita, 23.06.2015
Servicii de Informare si publicitate pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului «Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 4.Primaria Bistrita, 17.06.2015
Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului «Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 4.Primaria Bistrita, 26.06.2015
Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investitii Reabilitarea clădirii din municipiul Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 4-6, în scopul înfinţării Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică, Bistriţa, Municipiul Bistriţa Primaria Bistrita, 19.06.2015
Executarea lucrărilor aferente obiectivului de investitii Reabilitarea clădirii din municipiul Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 4-6, în scopul înfinţării Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică, Bistriţa, Municipiul Bistriţa Primaria Bistrita, 16.07.2015
Servicii de plata on-line cu cardul a impozitelor si taxelor locale prin intermediul dispozitivelor de plata POS si a serviciilor de acceptare de plati electronice, de catre institutiile de credit, prin Sistemul National Electronic de Plata online(www.ghiseul.ro) a taxelor si impozitelor utilizand cardul Primaria Bistrita, 05.06.2015
Servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice necesara realizării obiectivului de investiţii : Centru de promovare pentru energie regenerabila -Reabilitare si modernizare imobil str.Nicolae Balcescu-mun.Bistrita Primaria Bistrita, 30.06.2015
Servicii de elaborare a expertizei tehnice şi auditului energetic la obiectivul de investiţii: “Reabilitare și modernizare imobil pentru Gradinita cu program normal str.Intrarea Castanului”Primaria Bistrita, 17.06.2015
TIPARIRE ZIAR PRIMARIA BISTRITAPrimaria Bistrita, 15.06.2015
FURNIZARE BENZINA FARA PLUMB SI MOTORINA PENTRU PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITAPrimaria Bistrita, 29.05.2015
Achizitionarea de HARTIE format A3 si A4 pentru fotocopiatoarePrimaria Municipiului Bistrita, 29.05.2015
Distrugator de documentePrimaria Municipiului Bistrita, 05.06.2015
Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice necesara realizarii obiectivului de investitii CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU ACTIVITATI SOCIALE – REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL ALEEA TRANDAFIRILOR Primaria Bistrita, 16.06.2015
Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice necesara realizarii obiectivului de investitii REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA Primaria Bistrita, 19.05.2015
Achizitionarea Serviciilor de REALIZARE A 3 STUDII SECTORIALE IN CULTURA SI ARTE pentru proiectul Diversitate multiculturala-pilon de dezvoltare comunitara in judetele Botosani, Bistrita-Nasaud si IasiPrimaria Municipiului Bistrita, 28.05.2015
Furnizare 5 bucati panouri de afisaj si montarea acestora pe perete imobil nr.2 Gh. Sincai, municipiul bistritaPrimaria Bistrita, 15.06.2015
Servicii de asistenta tehnica la obiectivele de investitii"Lot 1-Amenajare si modernizare strazi in zonele noi de locuinte"-municipiul Bistrita-str.Gr.Pletosu si Lot 2- "Amenajare strazi in zonele noi de locuinte " municipiul Bistrita-str.Secundara 7 SigmirPrimaria Bistrita, 21.05.2015
servicii de expertiza tehnica si studiu trafic pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea si modernizarea strazii Tarpiului "Primaria Bistrita, 26.05.2015
Achiziţie laptop-uri cu licenţe şi soft aferent pentru proiectul „Învaţă împreună cu mine” Primaria Bistrita, 07.05.2015
Servicii de curățare a birourilorPrimaria Bistrita, 24.04.2015
Servicii de proiectare, "Documentatia tehnico economica pentru obiectivul ASIGURARE UTILITATI AFERENTE COLEGIULUI LIVIU REBREANU"Primaria Bistrita, 05.06.2015
Servicii pentru verificare tehnica periodica si service pentru un numar de 170 centrale termice de apartament montate in locuinte socialePrimaria Bistrita, 19.05.2015
Servicii de audit aferente proiectului „Învaţă împreună cu mine” Primaria Bistrita, 29.04.2015
Servicii de comunicare şi promovare a proiectului „ Învaţă împreună cu mine” Primaria Bistrita, 24.04.2015
Dispozitive autonome pentru fax si imprimanta laser(multifunctionale)Primaria Municipiului Bistrita, 13.05.2015
Lucrari de marcare a unui numar de 6000 locuri parcare de resedinta din municipiul BistritaPrimaria Bistrita, 06.05.2015
Furnizare 4000 bucati placute de rezervare locuri de parcare de resedinta din municipiul BistritaPrimaria Bistrita, 06.05.2015
Servicii de curierat rapid intern și externPrimaria Bistrita, 16.04.2015
Servicii de catering pentru proiectul „ Învaţă împreună cu mine” Primaria Bistrita, 24.04.2015
Servicii de comunicare şi promovare a proiectului „ Învaţă împreună cu mine” Primaria Bistrita, 17.04.2015
Elaborarea documentatiilor tehnico-economice la obiectivul de investiţii: CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE – REABILITARE SI MODERIZARE IMOBIL din strada O. GOGA, municipiul BistritaPrimaria Bistrita, 27.04.2015
Servicii de audit aferente proiectului „Învaţă împreună cu mine” Primaria Bistrita, 17.04.2015
Servicii de intretinere, reparare, asistenta tehnica sistem-audio-video-conferinta-vot traducere simultana sala de sedintePrimaria Bistrita, 12.05.2015
TIPARIRE ZIAR"PRIMARIA BISTRITA" Primaria Bistrita, 15.04.2015
SERVICII DE MEDICINA MUNCII 2015Primaria Bistrita, 06.05.2015
elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii -”Retea de fibră optică subterană pentru racordarea unor imobile (din str. Victor Babes, Liviu Rebreanu, Albert Berger, Dobrogeanu Gherea si Simpozionului) la sistemul informatic al Primariei Municipiului Bistrita”Primaria Municipiului Bistrita, 03.06.2015
Elaborare expertiza tehnica şi audit energetic la obiectivul de investiţii: “REABILITARE SI MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC GRIGORE MOISIL’’ ( Corp A, B şi C )Primaria Bistrita, 15.06.2015
Servicii de informare şi publicitate pentru proiectul „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistica Bistriţa – vector al cresterii atractivităţii turistice locale şi nationale”Primaria Bistrita, 11.05.2015
Servicii de audit pentru proiectul „Centrul National de Informare si Promovare Turistica Bistrita – vector al cresterii atractivitatii turistice locale si nationale”Primaria Bistrita, 07.05.2015
Documentatia tehnico - economica pentru obiectivul ASIGURARE UTILITATI AFERENTE COLEGIULUI LIVIU REBREANUPrimaria Bistrita, 15.04.2015
Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului «Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe - Bistriţa 5»Primaria Bistrita, 05.05.2015
Achizitionarea Serviciilor de COMUNICARE SI PUBLICITATE PRIN MIJLOACE MASS-MEDIAPrimaria Municipiului Bistrita, 17.04.2015
Servicii de informare şi publicitate aferente proiectului «Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe - Bistriţa 5»Primaria Municipiului Bistrita, 28.04.2015
Management pentru proiectul „Diversitatea multiculturală – pilon de dezvoltare comunitară în judeţele Botoşani, Bistriţa–Năsăud şi Iaşi”Primaria Bistrita, 28.04.2015
Documentatia tehnico economica pentru obiectivul ASIGURARE UTILITATI AFERENTE COLEGIULUI LIVIU REBREANUPrimaria Bistrita, 26.03.2015
Achizitionarea serviciilor de Elaborarea documentatiei de proiectare pentru instalatia de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din sala de spectacole din cadrul obiectivului de investitii "Reabilitarea cladirii Centrului Municipal de Cultura George Cosbuc-Bistrita, monument istoric din categoria A" Primaria Municipiului Bistrita, 16.03.2015
Servicii de traducere a ,,Cărţii de bucate” ESIMeC cuprinzand retete pentru dezvoltarea economica, precum si de tipărire a acesteia, realizată în cadrul proiectului ESIMeC, URBACT II. Primaria Bistrita, 17.03.2015
Serviciu de organizare de conferinţă pentru evenimentul final de diseminare al proiectului ESIMeC din perioada 16-20 martie 2015 Primaria Bistrita, 16.03.2015
Servicii de plata on-line cu cardul a impozitelor si taxelor locale prin intermediul dispozitivelor de plata POS si a serviciilor de acceptare de plati electronice, de catre institutiile de credit, prin Sistemul National Electronic de Plata online(www.ghiseul.ro) a taxelor si impozitelor utilizand cardul Primaria Bistrita, 05.05.2015
Servicii de tipărire şi livrare,“SCRISOAREA ANUALĂ A PRIMARULUI MUNICIPIULUI BISTRIŢA ŞI ÎNŞTIINŢAREA DE PLATĂ PENTRU IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE AFERENTE ANULUI 2015”Primaria Municipiului Bistrita, 24.02.2015
Servicii proiectare si asistenta tehnica REABILITARE SI MODERNIZARE LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII BISTRITAPrimaria Bistrita, 01.04.2015
Servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice REABILITAREA SI MODERNIZAREA SCOLII GIMNAZIALE LUCIAN BLAGA Primaria Bistrita, 27.03.2015
Elaborare expertiză tehnică suplimentara la obiectivul de investitii «REABILITARE SI MODERNIZARE LICEUL DE MUZICA TUDOR JARDA STR.AL.ODOBESCU NR.8 MUNICIPIUL BISTRITA »Primaria Municipiului Bistrita, 11.02.2015
Servicii proiectare Reabilitare si Modernizare Liceul Tehnologic de Servicii BistritaPrimaria Bistrita, 09.02.2015
servicii de elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini şi detalii de execuţie pentru obiectivul de investiţie ,,CONSOLIDAREA STRĂZII SLĂTINIŢA ÎNTRE km 1+300 si km 3+600 în MUNICIPIUL BISTRIŢA "- Obiect –Tronson I de la km 3+355 la km 3+430– etapa 1 de execuţiePrimaria Municipiului Bistrita, 01.04.2015
Servicii de dirigentie pentru obiectivului de investiţii: “Amenajare legatura din str.Libertatii spre zona Zavoaie, inclusiv construirea podului berariei peste raul Bistrita”Primaria Bistrita, 03.02.2015
Achizitionarea Serviciilor de consultanta pentru actualizarea Strategiei de dezvoltare locala a Municipiului Bistrita pentru perioada 2010-2030Primaria Municipiului Bistrita, 16.02.2015
Achizitionarea Serviciilor de consultanta pentru elaborarea Planului integrat de crestere a calitatii vietii cetatenilor din comunitatile defavorizate de pe raza Municipiului BistritaPrimaria Municipiului Bistrita, 12.02.2015
Servicii proiectare Amenajare pasaj pietonal peste B-dul Independentei-Iosif VulcanPrimaria Bistrita, 23.01.2015
Elaborare expertiza tehnica si Audit energetic pentru obiectivul de investiţii : ’’ Reabilitare si modernizare Liceul Teoretic Sanitar Bistrita’’- Corp B cantina D+ P+M, Bistrita.Primaria Bistrita, 19.01.2015
Servicii de proiectare pentru ob. de inv.“Amenajare piste de ciclisti in municipiul Bistrita- etapa I”.Primaria Bistrita, 04.02.2015
Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice necesara realizarii obiectivului de investitii : “REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 SI CRESA NR.4,STR. ANDREI MURESANU NR.44 A ” municipiul Bistrita Primaria Bistrita, 30.01.2015
Licenta soft RouterPrimaria Municipiului Bistrita, 02.11.2015
Achizitie 20 switch-uriPrimaria Municipiului Bistrita, 02.11.2015
Furnizare chioscuri din lemnPrimaria Bistrita, 02.11.2015
Furnizare chioscuri din lemnPrimaria Bistrita, 12.10.2015
Servicii de Reparatii si intretinere echipamente si instalatii de climatizare la imobilul situat in localitatea Bistrita, str. Gheorghe Sincai nr.2Primaria Bistrita, 30.10.2015
Achizitie 7 RouterePrimaria Municipiului Bistrita, 28.10.2015
Servicii de întreţinere şi service la sisteme de avertizare şi semnalizare a incendiilor la imobilul situat în localitatea Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr.2Primaria Municipiului Bistrita, 28.10.2015
Elaborarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini, detalii de executie si executia lucrarii de bransament electric de joasa tensiune , aferente obiectivului de investitii: “Amenajare fantana arteziana si spatii verzi in mun. Bistrita, str. Stefan Cel Mare”-municipiul BistritaPrimaria Bistrita, 28.10.2015
Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice necesara realizarii obiectivului de investitii REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA Primaria Bistrita, 28.10.2015
Elaborare expertiza tehnica şi audit energetic la obiectivul de investiţii: “REABILITARE SI MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC GRIGORE MOISIL’’ ( Corp A, B şi C )Primaria Bistrita, 28.10.2015
Reparatii generale si reabilitare faţade la imobile din Centrul istoric - municipiul Bistriţa”. Primaria Bistrita, 26.10.2015
Furnizarea dotarilor prevazute in cadrul obiectivului de investitii “Amenajare fantana arteziana si spatii verzi in mun. Bistrita, str. Stefan Cel Mare”-municipiul BistritaPrimaria Bistrita, 13.10.2015
Lucrari de reparatii la instalatia de canalizare exterioara la imobilul situat in municipiul Bistrita str. Nicolae Titulescu nr.13Primaria Bistrita, 09.10.2015
Elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii -”Retea de fibră optică subterană pentru racordarea unor imobile (din str. Victor Babes, Liviu Rebreanu, Albert Berger, Dobrogeanu Gherea si Simpozionului) la sistemul informatic al Primariei Municipiului Bistrita”Primaria Municipiului Bistrita, 08.10.2015
Servicii de elaborarea documentatiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii : ”Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr.4, municipiul Bistrita”Primaria Bistrita, 05.10.2015
Elaborarea fazelor de proiectare la obiectivul de investiţii ” Retea de date, telefonie, cablu TV si alarmare panică la Căminul pentru persoane vârstnice str. Mihail Kogălniceanu nr.23 municipiul Bistriţa” Primaria Municipiului Bistrita, 29.09.2015
Elaborarea documentatiilor tehnico-economice la obiectivul de investiţii: CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE – REABILITARE SI MODERIZARE IMOBIL din strada O. GOGA, municipiul BistritaPrimaria Bistrita, 26.08.2015
Achizitionarea Serviciilor de consultanta pentru implementarea sistemului de control intern managerial in conformitate cu Ordinul nr. 400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publicePrimaria Municipiului Bistrita, 21.09.2015
Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii : « Amenajare pârtie de schi inclusiv utilităţi, în cadrul complexului sportiv polivalent din municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea». Primaria Bistrita, 16.09.2015
Elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii -”Retea de fibră optică subterană pentru racordarea unor imobile (din str. Victor Babes, Liviu Rebreanu, Albert Berger, Dobrogeanu Gherea si Simpozionului) la sistemul informatic al Primariei Municipiului Bistrita”Primaria Municipiului Bistrita, 14.09.2015
Servicii de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara a unor imobile si constructii proprietate publica a municipiul BistritaPrimaria Bistrita, 17.08.2015
Servicii de realizare web site CNIPT Primaria Bistrita, 07.09.2015
Servicii de realizare a unui program informatic de gestionare online a locurilor de parcare din municipiul BistriţaPrimaria Municipiului Bistrita, 08.09.2015
Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice necesara realizarii obiectivului de investitii CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU ACTIVITATI SOCIALE – REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL ALEEA TRANDAFIRILOR Primaria Bistrita, 03.09.2015
Servicii intocmire documentației de scoatere definitivă a unor terenuri din fondul forestier, cu compensarea echivalentă ca suprafaţă şi bonitate a acestora Primaria Bistrita, 13.08.2015
Furnizare 10 bucati stingatoare tip P6N2 si doua bucati stingatoare G2 pentru Biserica Evanghelica BistritaPrimaria Bistrita, 20.08.2015
Servicii de proiectare, "Documentatia tehnico economica pentru obiectivul ASIGURARE UTILITATI AFERENTE COLEGIULUI LIVIU REBREANU"Primaria Bistrita, 20.08.2015
Servicii privind Elaborarea expertizei tehnice si a Auditului energetic, la obiectivul de investiţie: „Reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala clasele V-VIII, str. Republicii nr. 10” – Colegiul National Andrei Muresanu, municipiul Bistrita.Primaria Bistrita, 23.07.2015
Elaborare expertiza tehnica si Audit energetic pentru obiectivul de investiţii : ’’ Reabilitare si modernizare imobil pentru Gradinita cu program normal str.Intrarea Castanului, Bistrita.Primaria Bistrita, 19.08.2015
Întocmirea de rapoarte de evaluare pentru stabilirea preţului minim de pornire la licitaţie în vederea vânzării unor spaţii comerciale şi de prestări servicii precum şi a terenului aferent, în temeiul Legii nr.550/2002 şi a unor terenuri cuprinse în bugetul local pentru anul 2015 în vederea cumpărării acestora de către Municipiul Bistriţa.Primaria Municipiului Bistrita, 11.08.2015
Elaborarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini , detalii de execuţie şi execuţia, branşamentului electric de joasă tensiune, aferent obiectivului de investiţii ”Asigurare utilitati aferente Centrului Comunitar pentru Tineret, str. Liviu Rebreanu nr.18, municipiul Bistrita”Primaria Bistrita, 06.08.2015
Elaborarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini, detalii de execuţie şi execuţia branşamentului de apa si racord canal la obiectivului de investitii: ”Asigurare utilitati aferente Centrului Comunitar pentru Tineret, str. Liviu Rebreanu nr.18, municipiul Bistrita”Primaria Bistrita, 04.08.2015
Elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii -”Retea de fibră optică subterană pentru racordarea unor imobile (din str. Victor Babes, Liviu Rebreanu, Albert Berger, Dobrogeanu Gherea si Simpozionului) la sistemul informatic al Primariei Municipiului Bistrita”Primaria Municipiului Bistrita, 03.08.2015
Servicii de dirigenţie de şantier pentru urmarirea executarii lucrarilor suplimentare rezultate ca urmare a revizuirii proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii Reabilitarea cladirii Centrului Municipal de Cultura “George Cosbuc” - Bistriţa, monument istoric din categoria A, Municipiul Bistriţa,Primaria Bistrita, 29.07.2015
Servicii de intretinere echipamente informatice Primaria Bistrita, 29.07.2015
Servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice necesara realizării obiectivului de investiţii :Descarcare retea de canalizare pluviala din zona locuintelor sociale din ansamblul Subcetate Primaria Bistrita, 22.07.2015
Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice necesara realizarii obiectivului de investitii REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA Primaria Bistrita, 23.07.2015
Executie lucrări pentru „Reabilitare faţadă laterală a imobilului Liviu Rebreanu nr.16 dinspre curtea imobilului cu nr.18 situat în municipiul Bistriţa – Centrul Istoric”Primaria Bistrita, 24.07.2015
Furnizarea unei imprimante si două multifuncţionale cu tehnologie de printare laserjet.Primaria Municipiului Bistrita, 20.07.2015
Lucrari de contorizare individuala ape reci locuintele sociale din Viisoara, str. Sperantei nr.10Primaria Bistrita, 23.07.2015
Furnizare 100 bucati placute indicatoare a parcarilor de resedinta din municipiul BistritaPrimaria Bistrita, 23.07.2015
Elaborarea documentatiilor tehnico-economice la obiectivul de investiţii: CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE – REABILITARE SI MODERIZARE IMOBIL din strada O. GOGA, municipiul BistritaPrimaria Bistrita, 03.07.2015
Servicii de supraveghere a santierului pentru obiectivul de investiţii: “Consolidarea strazii Slatinita intre km 1+300 si km 3+600” in municipiul Bistrita-Obiect I de la km 3+355-la km 3+340-etapa1 de executiePrimaria Bistrita, 15.07.2015
Servicii cadastrale - documentatii in vederea inscrierii in cartea funciara a unor imobile si constructii proprietate publica municipiul BistritaPrimaria Bistrita, 10.07.2015
Elaborarea documentatiei tehnico - economice la obiectivul de investiţii: "BAZIN DE INOT DIDACTIC-REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL din str. Intrarea Ciresului"Primaria Bistrita, 10.07.2015
Achizitia unui distrugator de documente cross cutPrimaria Municipiului Bistrita, 08.07.2015
Servicii de Reparatii si intretinere echipamente si instalatii de climatizare la imobilul situat in localitatea Bistrita, str. Gheorghe Sincai nr.2Primaria Bistrita, 06.07.2015
Servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice necesara realizării obiectivului de investiţii :Descarcare retea de canalizare pluviala din zona locuintelor sociale din ansamblul Subcetate Primaria Bistrita, 02.07.2015
Achizitia unui Router SonicWall NSA 3600 sau echivalentPrimaria Municipiului Bistrita, 01.07.2015
SERVICII de Asistentă tehnică pentru obiectivul de investitii « Reţea de canalizare pluvială-perimetrală Bisericii Evanghelice Bistriţa »Primaria Bistrita, 22.06.2015
CONFECTIONARE si FURNIZARE 200 Bucati MASCOTA STRUTPrimaria Bistrita, 22.06.2015
Copie la Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii “Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe din municipiul Bistriţa-etapa 3”- str. Aviator M. BerbecariuPrimaria Bistrita, 23.06.2015
..
Cautare
 
Trafic
Vizitatori: 1910595, online: 36
portal/bistrita/portal.nsf192.168.100.1735.172.216.16335.172.216.16335.172.216.163_2020_5_25
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.