Parte desenată

A01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA.pdf

19/03/2021

A02 SITUATIE EXISTENTA.pdf

19/03/2021

A03 PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR.pdf

19/03/2021

A04 REGLEMENTARI URBANISTICE.pdf

19/03/2021

A05 MOBILARE URBANISTICA.pdf

19/03/2021

A06 REGLEMENTARI EDILITARE.pdf

19/03/2021

Parte desenată

U01 - PLAN INCADRARE IN PUG

27/01/2021

U02 - SITUATIA EXISTENTA

27/01/2021

U03 - PROPRIETATI TERENURI

27/01/2021

U04 - ECHIPARE EDILITARA

27/01/2021

U05 - REGLEMENTAR

27/01/2021

U06 - PROPUNERE MOBILARE URBANISTICA

27/01/2021