Strategia de dezvoltare locală urbană

Strategia de dezvoltare locală a municipiului Bistrița 2010-2030, actualizată 2022

15.11.2022