Municipiul Bistriţa, în calitate de autoritate contractantă, organizează în data de 18.08.2022 ora 15.00, procedura simplificată, pentru atribuirea  contractului care are     ca obiect: Servicii de elaborare de studii în cadrul proiectului ”BiOReSC – Bistrița,                           Oraș Rezilient în fața Schimbărilor Climatice”- 5 loturi

                 Municipiul Bistriţa, în calitate de autoritate contractantă, organizează în data de 18.08.2022 ora 15.00, procedura simplificată, pentru atribuirea  contractului care are ca obiect: Servicii de elaborare de studii în cadrul proiectului ”BiOReSC – Bistrița, Oraș Rezilient în fața Schimbărilor Climatice”- 5 loturi.                      Documentaţia de atribuire a fost publicată în SEAP pe site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/pub, ataşată anunţului de participare simplificat nr. SCN1111886/02.08.2022 şi cuprinde toate informaţiile necesare pentru întocmirea ofertei.

                Data limită pentru depunerea ofertelor este 18 august 2022, ora 15:00, pe SEAP.

                Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bistriţa, str.Gheorghe Şincai nr.2, d-na Grecu Elena, telefon 0263-224917, fax 0263 237323, mail: achizitii.publice@primariabistrita.ro.