Acasă » ANUNŢURI » În atenţia medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi să efectueze unele activităţi sanitar-veterinare publice şi reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”

În atenţia medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi să efectueze unele activităţi sanitar-veterinare publice şi reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”

Având în vedere atribuțiile si responsabilitățile pe care le aveți conform  O.G. nr. 28/2008 cu modificări și completări ulterioare privind registrul agricol, vă reamintim următoarele:

În temeiul art. 10 alin. (1) și (2) din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol cu modificările și completările ulterioare, datele scrise în registrul agricol privind efectivele de animale sunt puse de acord cu evidențele sanitar-veterinare și aveți obligația să puneți la dispoziţia Primarului municipiului Bistrița informaţiile privind efectivele de animale deţinute de persoanele fizice sau juridice. Deasemenea aveți obligația să verificați, prin confruntarea cu evidenţa tehnico-operativă de care dispuneți, exactitatea datelor înscrise în registrul agricol şi răspundeți împreună cu Secretarul general municipiului Bistrița şi cu persoanele însărcinate cu completarea registrului agricol de realitatea datelor înregistrate.

Relaţii suplimentare: Primăria municipiului Bistriţa – Compartiment Registrul Agricol tel. 0263-224706, int. 134.