Examene de promovare în grad a personalului contractual din cadrul Aparatului de                                                    specialitate al primarului

 

Primăria municipiului Bistrița anunță organizarea în data de 21.09.2021, ora 10.00 (proba scrisă), a examenelor de promovare în grad profesional / treaptă profesională pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrița

Pentru detalii suplimentare puteți accesa link-ul de mai jos:

https://www.primariabistrita.ro/primaria/structura-si-organizare/concursuri/promovare/40133-2/