01. PH modif.HCL69din2022.Palatul.Copiilor

02. PH ef.energetica.camin.Ghinda

03. PH ef.energetica.bl.Bta24

04. PH sistem.manag.trafic.et.2

05. PH parc.auto.Bta.Sieu Magherus

06. PH ef.energetica.scoala.Sigmir

07. PH ef.energetica.Infoel.corp.C.D

08. PH piste.ciclisti.Dealul Jelnei

09. PH parc.auto.Bta.Budacu de Jos

10. PH modif.HCL48din2008.delegare.Aquabis

disp.06.10.2022 extra.de indata

Registrul proiectelor de hotarare 2022