Acasă » ANUNŢURI » Aprobarea Strategiei și Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice pentru municipiul Bistrița

Aprobarea Strategiei și Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice pentru municipiul Bistrița

ANUNŢ

cu privire la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei și Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice pentru municipiul Bistrița și a studiilor suport elaborate în cadrul proiectului BiOReSC – Bistrița, Oraș Rezilient în fața Schimbărilor Climatice, finanţat prin  Programul RO-Mediu în cadrul mecanismului financiar SEE 2014-2021

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat ”Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei și Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice pentru municipiul Bistrița și a studiilor suport elaborate în cadrul proiectului BiOReSC – Bistrița, Oraș Rezilient în fața Schimbărilor Climatice, finanţat prin Programul RO-Mediu în cadrul mecanismului financiar SEE 2014-2021” şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al municipiului Bistriţa, în şedinţa ordinară din luna septembrie 2023.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Centrul de Relaţii Publice al Primăriei municipiului Bistriţa, situat în Bistriţa, str. Gheorghe Şincai, nr. 2 sau se vor transmite prin email pe adresa: primaria@primariabistrita.ro sau prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6.

Termenul limită pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice este 19 septembrie 2023.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului iar materialele transmise vor purta menţiunea:

„Recomandare privind Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei și Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice pentru municipiul Bistrița și a studiilor suport elaborate în cadrul proiectului BiOReSC – Bistrița, Oraș Rezilient în fața Schimbărilor Climatice, finanţat prin Programul RO-Mediu în cadrul mecanismului financiar SEE 2014-2021”.

 Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, www.primariabistrita.ro – secţiunea Monitorul Oficial Local şi la sediul Primăriei Municipiului Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr. 2.