Anunț privind perioada de depunere a cererilor pentru obținerea unei locuințe sociale sau de necesitate

Primăria municipiului Bistriţa aduce la cunoştinţă publică faptul că cererile pentru obţinerea unei locuinţe sociale sau de necesitate pentru anul 2022 se pot depune în perioada 01.11.2021 – 31.12.2021.

Lista cu actele necesare se poate obţine de la registratura Direcţiei Patrimoniu, str. Gheorghe Șincai, nr. 2 – biroul nr. 7 sau de pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, secțiunea Primărie – Acte necesare – Direcția Patrimoniu (https://www.primariabistrita.ro/primaria/acte-necesare/directia-patrimoniu/)

Relaţii suplimentare la telefon 0263/223923, int. 260.