Acasă » Achiziții publice » Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă

Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă

Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate între Municipiul Bistriţa şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2022, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general.
Ca urmare a participării la selecţia publică a proiectelor care vor beneficia de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2022, conform prevederilor Legii
nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, se vor atribui contracte de finanţare nerambursabilă următorilor beneficiari:
https://www.primariabistrita.ro/wp-content/uploads/2022/05/Anunt-de-atribuire-contracte-2022.pdf