Anunț achiziţie publică având ca obiect: Lucrări de execuƫie aferente obiectivului de      investiƫie: “Amenajare de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița-                                                      etapa 3”  str. Dinu Lipatti

 

           Primăria municipiului Bistriţa organizează în data de 25.01.2022, ora 15:00, procedura simplificata pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: Lucrări de execuƫie aferente obiectivului de investiƫie: Amenajare de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița-etapa 3”  str. Dinu Lipatti.                                                                                                                                                                                                                                                     Documentaţia de atribuire a fost publicată în SEAP pe site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/pub, ataşată anunţului de participare simplificat numărul SCN1099605/06.01.2022 şi cuprinde toate informaţiile necesare pentru întocmirea ofertei.                                                                                                             Ofertele se vor transmite în SEAP până la data de 25.01.2022, ora 15:00                                                                                                                                           Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Achiziţii publice, str.Gh.Şincai, nr.2, d-na Ştirbu Andreea Smaranda, telefon: 0263-224917.