Astazi este: Marti, 22 mai 2018
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Autentificare
Curent: Anonymous

 

 FINANTARI NERAMBURSABILE
DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRITA
 
Aceasta sectiune cuprinde informatii in legatura cu modalitatea de acordare a finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bistrita, in baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.
 

 
1. Anunt de atribuire a contractelor de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2018
2. Program anual al finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2018 - sesiunea a doua
3. Anunt de participare la sesiunea a doua de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare de la bugetul local al munipiului Bistrita pe anul 2018
4. Comunicat cu privire la rezultatul sesiunii de selectie a proiectelor care vor beneficia de cofinantare de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2018 - sesiunea I
5. Procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse sau servicii care fac obiectul proiectelor finantate, în baza Legii 350/2005, din bugetul local al Municipiului Bistrita, pe anul 2018
6. Program anual al finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2018
7. Anunt de participare la sesiunea de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare de la bugetul local al munipiului Bistrita pe anul 2018
8.Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes local din domeniile tineret, protecţia mediului, cultură, educaţie, social, relaţii internaţionale şi interdisciplinar
9.Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes local din domeniul sport
10.Raport anual cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate între municipiul Bistriţa şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005
11. Anunt de atribuire a contractelor de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2017
12. Procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse sau servicii care fac obiectul proiectelor finantate, în baza Legii 350/2005, din bugetul local al Municipiului Bistrita, pe anul 2017
13. Comunicat cu privire la rezultatul sesiunii de selectie a proiectelor care vor beneficia de cofinantare de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2017
14. Anunt de participare la sesiunea de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare de la bugetul local al munipiului Bistrita pe anul 2017
15. Programul anual al finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2017
16. Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2017 pentru activităţi nonprofit de interes local din domeniile tineret, protecţia mediului, cultură, educaţie, social, relaţii internaţionale şi interdisciplinar;
17. Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2017 pentru activităţi nonprofit de interes local din domeniul sport
18. Raport anual cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate între municipiul Bistriţa şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005
21. Anunt de atribuire a contractelor de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2016 - sesiunea a doua
22. Comunicat cu privire la rezultatul celei de-a doua sesiuni de selectie a proiectelor care vor beneficia de cofinantare de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2016
23. Anunt de participare la sesiunea a treia de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare de la bugetul local al munipiului Bistrita pe anul 2016
24. Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2016 - sesiunea a treia
25.Anunt de participare la sesiunea a doua de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare de la bugetul local al munipiului Bistrita pe anul 2016
26. Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2016 - sesiunea a doua
27. Anunt de atribuire a contractelor de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2016
28. Comunicat cu privire la rezultatul sesiunii de selectie a proiectelor care vor beneficia de cofinantare de la bugetul local al municipiului Bistrita in anul 2016
29. Anunt de participare la sesiunea de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare de la bugetul local al munipiului Bistrita pe anul 2016
30. Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2016
31.  Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2016  pentru activităţi nonprofit de interes local din domeniile tineret, protecţia mediului, cultură, educaţie, social, relaţii internaţionale şi interdisciplinar
32. Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pe anul 2016 pentru activităţi nonprofit de interes local din domeniul sport.
33. Raport anual cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate între municipiul Bistriţa şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005
34. Anunt de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2015 in subdomeniul sportul de performanta - jocuri sportive
35. Comunicat cu privire la rezultatul sesiunii de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2015 in subdomeniul sportul de performanta - jocuri sportive
36. Anunt de participare la sesiunea de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare de la bugetul local al munipiului Bistrita pe anul 2015 în domeniul sport, subdomeniul Sportul de performanţă – jocuri sportive
37. Program anual al finanţărilor nerambursabile alocate pentru activităţi nonprofit de interes local din subdomeniul sportul de performanţă - jocuri sportive în anul 2015
38. Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activităţi nonprofit de interes local din subdomeniul sportul de performanţă - jocuri sportive în anul 2015
39. Anunt de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2015 
40. Comunicat cu privire la rezultatul sesiunii de selectie a proiectelor care vor beneficia de cofinantare de la bugetul local al municipiului Bistrita in anul 2015
41. Anuntul de participare la sesiunea de selectie a proiectelor 2015
42. Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2015
43. Ghidul solicitantului de finantare de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2015
44. Raport final cu privire la contractele de finantare nerambursabila incheiate in anul 2014
45. Anunt de atribuire a contractelor de cofinantare de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2014
46. Comunicat cu rezultatul final al sesiunii de selectie a proiectelor 2014
47.  Anunţ de participare la sesiunea de selecţie a proiectelor 2014
48.  Program anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local în anul 2014
49.  Ghidul solicitantului de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2014
50. Raport final proiecte cofinantate de la bugetul local pe anul 2013
51. Anunt de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2013
52. Comunicat cu privire la rezultatul final al sesiunii de selectie a proiectelor 2013
53. Anunt de participare la sesiunea de selectie a proiectelor 2013
54. Program anual al finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local in anul 2013
55. Ghidul solicitantului de finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2013
56. Anunt de atribuire a contractelor de cofinantare de la bugetul local al municipiului Bistrita pentru anul 2012
57. Comunicat cu privire la rezultatul final al sesiunii de selectie a proiectelor care vor beneficia de cofinantare de la bugetul local al municipiului Bistrita in anul 2012
58. Anunt de participare la sesiunea de selectie a proiectelor - 2012
59. Program anual al finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local in anul 2012
60. Ghidul solicitantului de finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bistrita 2012
 

 

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati
Directia Integrare Europeana
Telefon: 0263/224706, 0263/223923 (int. 163 si 183)
 
 

 

Actualizat prin grija Directiei integrare europeana - 14/05/2018, la ora 02:50.
Cautare
 
Trafic
Vizitatori: 1096332, online: 18
portal/bistrita/portal.nsf192.168.200.5354.162.184.21454.162.184.21454.162.184.214_2018_5_22
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.